Memlükler Devleti

Memlükler Devleti,XIII. yüzyıl Orta-Doğusunun büyük Türk devletlerinden birisi.

Memlûk kelime manasıyla beyaz köle demektir.

Ancak bu söz zamanla bir terimi ifade eder olmuştur.

Savaş esiri veya satın alınanların oluşturduğu hükümdarın muhafız birliklerine bu isim verilmiştir.

İlk defa Abbasi halifeleri Türk asıllı Memlûkleri kullanmış, zamanla bunlar güçlenerek kendi devletlerini kurmuşlardır.

Mısır’da kurulan Tolunoğulları ve Ihşidîler böyle ortaya çıkmışlardır.

İşte Mısır’ da kurulan Memlûk Devleti’nin kurucusu İzzettin Aybeg de, Memlûk adı verilen askerî komutanlardan biriydi.

Eyyûbîlerin son hükümdarı ölünce tahta, karısı Şecerüddür geçmişti.

Ancak bu durum hoş karşılanmadığından komutanlardan İzzettin Aybeg ile evlendi.

Ordu, İzzettin Aybeg’i sultan ilân etti.

Böylece Eyyûbî hanedanına son verilmiş oluyordu (1250).

Memlükler devleti, Haçlıları ve o zamana kadar yenilemeyen Moğolları durdurarak İslâm dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.

Aybeg’den sonra tahta çıkan Kotuz, Moğol-Ermeni ve Haçlı müttefik ordusunu Ayn-Câllûd Savaşı’nda bozguna uğratmıştır(1260).

Bir Kıpçak Türk’ü olan Baybars, Suriye’yi Haçlılardan kurtarmış, Moğollara karşı başarılar kazanmıştır.

Moğolların Abbasi halifesini öldürmesi üzerine, aynı aileden birini halife ilân ederek , halifeliği Mısır’a taşımıştır.

Döneminin en güçlü devleti hâline gelen Memlûklar arasında zamanla iç çekişmeler başlamış ve bu durumdan faydalanan Çerkes kölemenleri devleti ele geçirmiştir (1382).

Nitekim Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı alarak bu devletin varlığına son vermiştir (1517).

Bir cevap yazın