Meneksenos Diyaloğu Özeti

Meneksenos platon’un yazmış olduğu diyaloglardan biri.

Meneksenos Diyaloğu Özeti

Sokrates’in muhatabı Meneksenos, savaşta ölen askerlerin cenaze töreninde konuşacak hatibi seçmekte olan Senato’dan döner.

Sokrates bu tür basmakalıp hitabetle alay eder. Ancak Meneksenos’un bunun hiç de kolay bir şey olmadığını söylemesi üzerine, Sokrates, Aspasia’ya atfettiği, zamanın belâgat hocalarına alaylı bir nazire olan bir cenaze nutku söyler.

Bir ara şüphe edildiyse de, bu diyalogun Eflatun’un kaleminden çıktığı günümüzde kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın