Menfi Zarar Nedir,Kapsamı,Örnek

Menfi Zarar Nedir,bir sözleşmenin geçerli olmamasından doğan, kurulacağına güvenilen fakat kurulmayan veya hüküm ifade etmeyen bir sözleşmeden uğranılan zarardır.

Menfi Zarar Örnek

Mesela, bir sözleşmenin hata yüzünden iptal edilmesi veya selahiyetsiz temsilde, yetkisi olmayan temsilcinin yapmış olduğu sözleşmeye temsil edilen kimsenin icazet vermemesi halinde uğranılan zarar, menfi zarardır.

Piyasa değeri 1 500 lira olan bir buzdolabını, B, A’ya 1 200 liradan satmayı taahhüt etmiş; sonra, sözleşmeyi hata sebebiyle iptal etmiş, bunun üzerine A, söz konusu buzdolabını 1 700 liraya almışsa, A’nın sözleşmenin hüküm ifade etmemesinden dolayı uğradığı zarar 1 700 — 1 500 = 200 liradır; çünkü, B araya girmemiş olsaydı, A buzdolabını 1 500 liraya alacaktı. Bu yüzden A, B’den 200 lirayı menfi zarar olarak ister.

Bir cevap yazın