Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Mensur Şiir,Özellikleri – Kısaca | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Mensur Şiir Özellikleri – Kısaca Ölçü, uyak, dize, nazım biçimi gibi nazım öğelerine bağlı kalınmadan, şiirsel söyleyişin düz yazı cümleleriyle kurulduğu yazılara verilen ad.

Mensur şiir, beyit veya mısra yerine vezinsiz ve düzyazı (nesir) olarak yazılır.

Cümle sonlarında bazen kafiye bulunur.

Cümleler, nesir cümlelerindeki kurallara aykırı da olabilir.

Türk edebiyatında pek tutunmamış olan mensur şiir, ilk olarak Halid Ziya Uşaklıgil tarafından denendi.

Türk edebiyatına batı edebiyatından geçen mensur şiir, Cumhuriyetten sonraki türk şiirinde de bazı şairlerce (Oktay Rıfat, ilhan Berk v.d.) kullanıldı.

Bir yanıt yazın