Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mere Hüseyin Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Mere Hüseyin Paşa Kimdir Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1622).

Mere Hüseyin Paşa Hayatı

Aşçılıktan yetişerek Mustafa I devrinde iki defa sadrazam oldu.

Arnavut asıllıdır.

Merre Paşa diye tanınması, hapsedilmesini veya öldürülmesini istediği adamlar için cellâtlar Arnavutça «al!» demek olan «merre!» diye seslenmesindendir.

İstanbul’da Satırcı Mehmed Paşaya aşçı oldu.

Sonra sipahiliğe girerek ilerledi.

Başçavuş, koyun emini, kapıcıbaşı, kapıcılar kethüdası, mirahorluk görevlerinde bulundu.

1619’da vezir ve Mısır valisi oldu, iki yıl sonra azledilerek İstanbul’a döndü.

Bu sırada Osmanlı tahtındaki Osman II öldürülmüş’yerine Mustafa I geçirilmişti.

Saltanattaki bu değişmeden doğan karışık günlerde Hüseyin Paşa fırsattan faydalanmasını bildi.

Yeniçeriler arasında karışıklık çıkararak sadrazam oldu.

Yaptığı sürgün ve öldürmeler yüzünden ayaklanmalar başladı.

Sadrazam olduktan 24 gün sonra azledildi, iki yıl sonra yeniçeri zorbalarının etkisiyle tekrar sadrazam oldu.

Bu defa da 7 ay bu görevde kaldı.

Halkın gözünü yıldırmak için boş yere adam dövdürür, dayakla adam öldürtürdü.

Bir gün Peygamber soyundan olduğu söylenen bir kadıyı sarayında dövdürmesi üzerine hocalar ayaklandı.

Sipahilerle yeniçeriler de bir olarak Merre’yi öldürmek istediler.

Fakat Hüseyin Paşa, ilk sadrazamlığından azlinde yaptığı gibi yine saklandı.

Murad IV tahta çıktıktan sonra yakalanarak başı kesildi.

Bir yanıt yazın