Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Merkez Efendi Tekkesi Mescidi | Tarihi Yapılar |

Merkez Efendi Tekkesi Mescidi Yavuz Sultan Selimin kızı Şah Sultan tarafından Merkez Efendi adına yaptırıldı (1514).

Mahmud II tarafından onartıldı (1837).

Kare planlı kagir bir binadır; çatısı ahşaptır.

Tuğladan örtülmüş tek minaresi vardır.

Bir yanıt yazın