Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Mervaniler Kimdir,Dönemi | Tarih Bilgileri |

Mervaniler Kimdir,Diyarbakır’da hüküm süren müslüman bir sülale.

Kürt reisi Baz tarafından kuruldu. Baz, önce Ermeniye’deki Erciş şehrini ve ülkenin sınır bölgelerini ele geçirdi.

Mervaniler Dönemi

Büveyhlerden Adududdevle, Amid, Meyyafarıkîn ve Nusaybin şehirlerini aldı.

Samsamüddevle’nin, üstüne gönderdiği kuvvetleri yenerek Musul’u eline geçirdi.

Bundan sonra, Bağdat’ı almaya çalışan Baz, burada yenilince (984) Musul’u boşaltmak zorunda kaldı.

Baz 991’de tekrar harekete geçti. Fakat Musul hâkimi Hamdanîlerle yaptığı savaşta öldü.

Sonra, kızkardeşinin oğlu Ebu Ali el-Hasan bin Mervan, onun dul karısıyla evlenerek, Baz’ın aldığı topraklara sahip çıktı ve Baz’ın Hamdanîlere karşı açtığı savaşa devam etti.

Onları iki defa yendi.

Ebu Ali 998’de Amid’de öldürülünce, yerine kardeşi Mumahhideddevle Ebu Mansur geçti.

Ebu Ali’nin ikinci kardeşi Nasreddevle Ebu Nasr Ahmed, önce hâkimiyet için, Ebu Mansur ile mücadele etti.

Fakat başarı kazanamadı.

1012’de Ebu Mansur, kumandanlarından biri tarafından zehirletildi.

Ebu Mansur’un ölümünden sonra Ebu Nasr, Diyarbakır hâkimi olarak tanındı.

Ebu Nasr’ın 50 yıllık hâkimiyeti ülkesinde bir barış devri oldu.

1042’de Oğuzlar, Ceziret ibni Ömer’e karşı bir akın yaptılar.

Fakat Ebu Nasr’ın oğlu Süleyman onların reislerini tuzağa düşürerek esir etti.

Musul emîri Karvaş bin el-Mukalled kaçarak hayatını kurtarabildi.

1044’te Karvaş, Oğuzları ülkesinden çıkardı.

1062’de öldü. Nasr’ın ölümünden sonra yerine oğlu Nizamüddevle geçti.

Meyyafankîn’de yerleşti.

Nasr, 1071’de Selçuklu sultanı Alparslan’ın yönetimi altına girdi.

Ölümünden sonra (1080) yerine oğlu Mansur geçti.

Sonra Selçuklular mervanî sülâlesini ortadan kaldırdılar (1086).

Bir yanıt yazın