Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Merzifonlu Abdürrahim Nizameddin Kimdir

Merzifonlu Abdürrahim Nizameddin Kimdir,Merzifonlu Abdürrahim Nizameddin,Mutasavvıf. (XV. yy.). Sarı Danişmend’in oğlu.

Merzifonlu Abdürrahim Nizameddin Hayatı

Tasavvufa ait İrşad-ül-Enâm (Yaratıkları Doğru Yola Sevketme) adlı bir eseri var.

Zeyniye tarikatı kurucusu Zeynüddin Hâfi’ye mensup.

Şiirlerinde Rûmi mahlâsını kullandı.

Bir yanıt yazın