Meşhut Suç Nedir,Ne Demektir | Genel Hukuk Bilgisi |

Meşhut Suç Nedir,Meşhut Suç Ne Demektir,Suçüstü yakalama, failin suuç işlediği sırada veya fiilden çok az önce yakalanması.

Ceza muhakemeleri hukuku açısından, önemlidir.

Şüphelinin suçüstü yakalanması, ispat bakımından büyük kolaylıklar sağladığı için, adalet amacına zarar gelmeden yargılanmanın hızla yapılması ve bazı aşamaların atlaması imkanı vardır.

İngilizler 1750’den beri çok ağır olmayan suçlar için bu metodu uyguluyorlar.

Fransa (1863) ve İtalya’da (1930) değişik adlar altında bu suçüstü metotları düzenlenmiştir.

Türk hukukuna 1936’da 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü kanunuyla girdi.

1938’de yapılan değişikliklerle ve bazı sınırlamalarla, ağır cezalı cürümlere de uygulanmaya başlandı. Buna göre meşhut suç iki türlü olur.

1. meşhut olan suç (diğer bir deyişle: işlenmekte olan suç).

2. meşhut sayılan suç:

a) henüz işlenmiş suç;

b) işlenmesinden hemen sonra kovalanarak yakalanan kimsenin işlediği suç;

c) suçun pek az önce işlendiğini gösteren eşya ve izlerle yakalanan kimsenin işlediği suç.

Bu kanunun uygulanabilmesi için 4 şartın gerçekleşmesi gerekir:

1.Suç meşhut olarak işlenmelidir.

2. Şüpheli, suçu işlediği sırada veyaçok az sonra yakalanmalıdır.

3. suç belli suçlardan olmalıdır. Siyasi suçlara, özel yargılama hükümlerine tabi suçlara ve yargılamanın izne bağlı olduğu durumlarda Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü kanunu uygulanmaz.

Meşhut suç ya cürüm olmalı veya Türk Ceza kanununun belli maddelerindeki kabahatlerden olmalıdır.

4. Suç belli yerlerde işlenmelidir. Ağır cezalı cürümler, ağır ceza mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerde, öteki suçlar ise asliye teşkilâtı olan yerlerdeki belediye sınırları içinde işlenmelidir.

Meşhut Suçların Muhakemesi Usulü kanununun bu şartlar olmadan uygulanması özel kanunlarca da kabul edilmiştir (msl. 1918 ve 222 sayılı kanunlar).

Muhakemat hukukunda meşhut suça bağlanan sonuçlar şunlardır: yakalama müzekkeresi gerekmeden yakalama yapılabilir.

Ağır cezalı olmayan işlerde kolluk şüpheliyi yakalar, aynı günde sübut vasıtaları, belgeler ve maddî delillerle savcılığa teslim eder.

Savcı şüpheliyi derhal sorguya çeker ve 3005 Sayılı kanuna girdiğini görürse derhal iddianameyle sanığı yetkili mahkemeye sevk eder.

Ağır cezalı işlerde kolluk olay yerinde suç delil ve izlerini muhafaza eder.

Delil tespitini savcı yapar ve genel hükümlere göre kovuşturmaya lüzum görmezse iddianameyi düzenleyerek duruşması yapılmak üzere sanığı mahkemeye gönderir.

Savcı başka araştırmalara lüzum görürse, kısa soruşturma yapabilir, fakat bu, ağır cezalı olmayan işlerde aynı gün, ağır cezalı işlerde üç gün içinde tamamlanır.

Çalışma saati bitmiş olsa da,eğer yirmi dört saat geçecekse, mahkeme derhal çalışmaya davet edilir ve mahkeme de başka işlerini geriye bırakıp, derhal duruşmaya başlar.

Fakat, ağır ceza mahkemesi, meşhut suç olduğu halde genel hükümlere göre kovuşturma yapılması gerektiği kanısına ulaşırsa, iddianameyi reddeder ve belgelerin cumhuriyet savcılığına tevdiine karar verir.

Ağır ceza, asliye ve sulh ceza mahkemeleri, suçun meşhut olmadığını görürse, duruşmaya genel hükümlere göre devam eder.

Edemeyecekse belgeleri savcılığa geri çevirir.

Bir cevap yazın