Meşrebzade Arif Mehmed Kimdir | Biyografi,Tarih |

Meşrebzade Arif Mehmed Osmanlı şeyhülislâmlarından (1791 ?-İstanbul 1858).

Meşrepzade Mehmet Arif Efendi

Fıkıh ilminde uzman olduğundan 1837’de fetva emini oldu.

Kamame kilisesi meselesini araştırmak için Kudüs’e gönderildi (1839), dönüşünde kendisine Anadolu payesi verildi.

Fetva eminliğinden azledildikten sonra teftiş için Anadolu’ya gönderildi; çeşitli görevler aldı.

özellikle emval ve eytamının korunması için bir müdürlük kurdu.

21 Mart 1854’te şeyhülislâm tayin edildi; bu makamdayken kadılıkların ıslahına çalıştı ve kadı yetiştirmek: için Süleymaniye’de Muallımhane-i Nuvvab’ı açtı.

16 Aralık 1858’de İstanbul’da vefat etti.

mezarı sur dışında Mustafa Paşa Tekkesi yanındadır.

Sicill-i Osmani’ye göre Meşrebzade Arif Mehmed

Fakih, âlim ve fazıldı.

Bir cevap yazın