Meşrepzade Mehmet Arif Efendi Kimdir,Hayatı

Meşrepzade Mehmet Arif Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarından (1791 ?-İstanbul 1858). Fıkıh ilminde uzman olduğundan 1837’de fetva emini oldu. Kamame kilisesi meselesini araştırmak için Kudüs’e gönderildi (1839), dönüşünde kendisine Anadolu payesi verildi.

Fetva eminliğinden azledildikten sonra teftiş için Anadolu’ya gönderildi; çeşitli görevler aldı, özellikle emval ve eytamının korunması için bir müdürlük kurdu.

21 Mart 1854’te şeyhülislâm’tayin edildi; bu makamdayken kadılıkların ıslâhına çalıştı ve kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de Muallimhane-i Nuvvab’ı açtı.

Bir cevap yazın