Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Meşruten Tahliye Nedir,Ne Demek | Genel Hukuk Bilgisi |

Meşruten Tahliye Nedir,Ne Demek,hürriyeti bağlayıcı cezanın bir kısmını iyi hal ile geçiren mahkûmun, şartlara uymadığı takdirde yeniden hapsedilmesi şartıyle salıverilmesi.

Meşrüten tahliye, modern ceza hukukunda cezalar sistemini tamamlayan bir kurumdur.

Hâkimin suçlu için kabul ettiği uslanma süresinden daha önce uslanabileceği düşüncesine dayanır.

Gerçekten, uslanmış bulunan kişinin bir an önce topluma kazandırılması yararlıdır.

Bu kurumun, uygulama yönünden ilk kaynağı anglo-amerikan ülkeleridir.

Türk hukukunda meşrüten tahliyeyi düzenleyen ilk kanun, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki kanundur.

Bu kanun hükümlerine göre meşrüten tahliyenin şartları iki grup içinde ele alınmalıdır: 1 ceza ile, 2. mahkum ile ilgili şartlar.

Kanun genel olarak, hürriyeti bağlayıcı cezalarda meşrüten tahliyeyi kabul eder (Cezaların İnfazı hakkında kn. md. 19). Ancak, aynı kanunun öteki maddelerinde, meşrutten tahliye yönünden hürriyeti bağlayan cezalar sınıflandırılmıştır.

Kısa ve uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarla mahkum olanlar, bulundukları cezaevinde hükümlülük süresinin 2/3’ünü iyi hal ile geçirince şartla salıverirler.

Ancak hürriyeti bağlayıcı cezaları, bazı tedbirlere çevrilmiş bulunanlar, meşrüten tahliye edilemez.

Müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş bulunanlar da mahkum oldukları cezanın 24 yılını iyi hal ile geçirince meşrüten tahliye edilebilir.

Mahkuma ait şartlar açısından, kadın ve erkek, yerli ve yabancı arasında fark yoktur.

Ayrıca hangi hükümlülerin iyi hal göstermiş olarak kabul edilecekleri Ceza ve Tevkif Evlerinin Yönetimi ve Cezaların İnfazı Hakkındaki tüzükte gösterilmiştir.

Hükümlünün meşruten tahliye edilmesi gerektiği hususunda bir talebinin bulunması gerekli değildir.

Bir yanıt yazın