Metafizik ve Din Üstüne Konuşmalar | Sanat,Edebiyat |

Metafizik ve Din Üstüne Konuşmalar Malebranche’ın Paris’te 1688’te yayımlanan eseri.

Eser, önce on dört konuşmayı kapsıyordu.

Malebranche bunlara iki konuşma daha ekleyerek kitaba son şeklini verdi (1703).

Filozof birinci konuşmada ruhun bedenden farklı olduğunu, dünyanın, duyularımızın bize tanıttığı gibi olmadığını ve ayrıca düşüncenin yer kaplayan bir cevherden doğamayacağını ileri sürer.

İkincide, Tanrı’nın varlığı, üçüncüde fikirlerle duyguların farkını ele alır.

Dördüncü ve beşinci konuşmalar İse duyuları, özelliklerini ve bu duyuların bilimsel edinçlerimizdeki payını inceler.

Daha sonra, cisimlerin varlığının bize ancak bir çeşit «vahiy» ile sağlandığını ileri sürer.

Bu cisimlerin kendiliklerinden hiç bir enerjileri yoktur, çünkü her nedensellik Tanrı’dadır.

Dokuzuncu konuşma, İsa’nın vahiy’deki rolüyle ilgilidir.

Bundan sonrakilerin konusu ise Tanrıdır.

Bu konuşmalar, edebi yönden, Eflatun’un diyaloglarıyle karıştırılabilecek değerdedir.

Bir cevap yazın