Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Metan Gazı Nedir,Nasıl Oluşur,Özellikleri | Kimya Bilgileri |

Metan Gazı Nedir,Nasıl Oluşur,metan gazı hakkında bilgi,Doymuş hidrokarbonların CH4 (dört hidrojen atomuna bağlı bir karbon atomu) formülündeki ilk öğesi.

1778’de Volta tarafından bulunan metan, organik maddelerin mayalanarak veya yüksek sıcaklıkta kavrularak ayrışmasından meydana gelen bir gazdır.

Bataklıklarda açığa çıktığı için bataklık gazı da denir.

Bazı petrol bölgelerinden (Kafkasya, A.B.D.) çıkan tabiî gazlarda yüzde 98 oranına kadar metana rastlanır.

Metan Gazının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Maden ocaklarındaki grizu, metan ile havanın meydana getirdiği patlayıcı bir karışımdır.

Havagazında ve petrollerin Cracking gazında yaklaşık olarak yüzde 30 oranında metan vardır.

Metan, karbon ile hidrojenin, 1000°C civarında, tersinir bir tepkimeyle birleşmesinden meydana gelir.

Bakırın, karbon sülfür ile kükürtlü hidrojen karışımına etkimesiyle ve alüminyum karbürün hidroliziyle de elde edilir.

Eskiden laboratuvarda, sodyum asetat ile sodyum hidroksitli kireç karışımının (sulu kireç) 400°C’ta ısıtılmasıyla hazırlattırdı.

Daha saf olarak, metilmagnezyum bromürün hidrolizinden elde edilir; açığa çıkan gazın eterden temizlenmesi için sülfürik asitle yıkanması yeterlidir.

Metan, 0,55 yoğunluğunda, —164°C’ta sıvılaşan, hafif kokulu bir gazdır.

Havada dumansız bir alevle yanar.

Güneş ışığında klora şiddetle etki ederek hidroklorik asit ve serbest karbon verir.

Işık hafif olduğu zaman aynı tepkime patlama olmadan meydana gelir ve metil klorür (monoklormetan) CH3CI, metilen klorür (diklometan) CH2 CI2, kloroform (triklormetan) CHCI3 ve karbon tetraklorür (tetraklormetan) CCI4 gibi ornatma ürünleri oluşur.

Metan Gazı Nerelerde Kullanılır?

Metan, sanayide ve şehirlerde ısıtma işlerinde kullanılır (petrol kuyularından çıkan gazlar).

Ayrıca, katalizör ve su eşliğinde, hidrojen üretiminde de kullanılır.

Ayrıca, metil klorür ile daha çok klorlu türevlerin, nitrometanın formaldehitin ve asetilenin üretiminde de yararlanılır.

Bir yanıt yazın