Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Mete Tunçay Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Mete Tunçay Kimdir,Türk siyaset bilimcisi (İstanbul 1936).

Mete Tunçay Hayatı

Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Aynı okulun Amme Hukuku kürsüsünde asistan oldu (1961).

Doktorasını Londra’da İktisadi ve Siyasi Bilimler Okulunda yaptı (1963).

Mete TunçayYurda dönünce SBF’de «siyaset kuramları» dersi öğretim üyeliğine atandı.

12 mart 1971 döneminde üniversiteden ayrıldı.

Bir süre Milli Kütüphane’de uzman olarak çalıştı.

Siyaset toplum bilimi ve felsefesi alanlarındaki çevirilerinin yanı sıra incelemeleri yayımlandı.

1984 te Tarih ve Toplum dergisinin yönetmenliğine getirildi.

15 Haziran 1990’da Danıştay kararıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevi iade edildi ancak kendisi 18 Eylül’de istifa etti.Hâlen İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Tarih Vakfı yönetim kurullarının da başkan yardımcısıdır.

Bunlara ilaveten Abant Platformu Eş Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Özellikle siyasal düşünceler tarihi disiplininin Türkiye’de gelişmesinde katkısı büyüktür,iktisadi konularda şerh düşmekle birlikte liberal geleneğe bağlı bir politik duruş sergiledi,sosyalizmi net bir dille savunurken bile liberal-demokrat duruşa saygısını ifade etti.

Bu alanda özellikle hocası olan 20.asrın en önemli filozoflarından liberal-demokrat Karl Popper’dan etkilendiği bilinmektedir.

Bugün sosyalist çizgiden ziyade sol-liberal bir entelektüel çizgidedir.

Murat Belge ile birlikte sol-liberal çizginin Türkiye’deki en önemli ismidir.

Mete Tunçay Eserleri

Türkiye’de Sol Akımlar I (1908-1925) (1966),Türkiye’de Sol Akımlar II (1925-1936) (1992),Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) (1981),Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler (1982),Bilineceği Bilmek (1983),1923 Amele Birliği (1989),Arif Oruç’un Yarın’ı (1933), İletişim Yayınları (1991) ISBN 975-470-192-X,Eleştirel Tarih Yazıları, Liberte Yayınları (2005),Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi Seçilmiş Yazılar (2004) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Bir yanıt yazın