Metodizm Nedir,Metodistler Kimdir | Tarih Bilgileri |

Metodizm Nedir,Roma’da Asklepiades tarafından ortaya atılan ve daha sonra öğrencileri tarafından tatbik edilen sistem. (Hastalık sebebi olan organlardaki dengesizliğin, dokuların gevşemesi veya sıkışmasına bağlı olduğunu iddia eder.)

Metodistler Kimdir

XVI. yy.dan beri, dindarlık ve ermişlik yolundaki her çeşit deneme «metod»u için kullanılan metodizm ve «metodist» terimleri, bugün «XVIII. yy.ın büyük İngiliz reformu ile bu reformun taraftarları ve onu sürdüren kiliseler» anlamına gelmektedir.

Aslında bu terimi, reform hareketinin başlangıcı için kullanmak uygun olur.

Bu dönemde John Wesley, kardeşi Charles ve arkadaşları George Whitefield, Oxford öğrencileri arasında hıristiyanca yaşama kurallarını yaymaya çalışıyorlardı.

Bütün anglosakson dünyasına hızla yayılan dini bir «uyanış»ı gerçekleştirmek çabası içinde olan metodizm, özellikle hıristiyanca yaşama özlemi, geniş halk tabakalarının (özellikle işçi çevreleri) Incil’i benimsemesi, laiklerin dini fonksiyonlara katılması gibi konulara önem verdi.

Böylece ilk Reformun bazı yönlerini benimseyen metodizm, onun ortodoks teolojisini muhafaza etti.

Whitefield calvin’cilerin kaderciliğinde, bunu kabul etmeyen Wesley ise, Tanrı’ya kendini vakfetme konusunda ısrar ettiler.

Fakat metodizm her şeyden önce, kalplerin iman yoluyla Tanrı’ya bağlanmasına önem verir.

Bununla beraber, davranışları da küçümsemez.

Metodizm’den ayrılan, sonra yeniden birleşmeğe çalışan çeşitli mezhep dallarından en önemlisi, 1784’te Amerika’da Wesley’in öncülüğüyle kurulan «Piskoposluk Metodizmi»dir.

Bu tarikatta disiplin ve idare amacıyla piskoposluk yeniden kurulmuştur.

Mezhebin diğer bölümlerinde muhafazakârlık yoktur, içinde Tanrı’nın sesini duyan her kişi ister papaz ister laik olsun vaiz verebilir, bu sebeple laik vaizlere büyük bir önem verilmiştir.

Eskiden «dernek» adı verilen meodist kiliseler sık sık değiştirilen papazların kontrolü altında bulunurdu.

Yüksek yargı hakkı «konferans»lara aittir.

1951’den beri bir Dünya Metodist meclisi kurulmuştur ve metodistler öbür reform kiliselerine de yaklaşmışlardır.

Bu yaklaşma Kanada’da 1925’te olmuş Fransa’da ise bunların büyük kısmı 1938’de yeniden teşkilâtlanan Fransız Reform kilisesiyle birleşmişlerdir.

Bugün dünyada etkin misyonları ve kuruluşlarıyle (Salvation Anny burdan doğmuştur) 30 milyon kadar metodist bulunduğu sanılmaktadır.

Fransa’da ancak 5 metodist tarikatı kalmıştır.

Bir cevap yazın