Mezyediler Sulalesi

Mezyediler Sulalesi,(XI.-XII. yy.)Irak’ın Hille ilinde hüküm süren bir müslüman hanedanı.Hanedanın kurucusu Muhammed bin Mezyed’in Beni Dubeys kabilesiyle arasında çıkan savaşta ölmesi üzerine (1013), yerine geçen kardeşi Ebul Haşan Ali, Büveyhîler tarafından emîr olarak tanındı.

Mezyediler

Kardeşi Ebul Hasan Ali, Büveyhîlerden bir yıl sonra Benî Dubeys üstüne yürüyen Ali, Dubeys’in iki oğlunu öldürdü, fakat bunların kardeşi Muzar tarafından geri çekilmek zorunda bırakıldı. Ali’nin ölümü üzerine yerine oğlu Dubeys geçti (1018).

Bağdat’taki ücretli türk askerlerinin yardımını sağlayan Dubeys, taht kavgasına kalkışan kardeşi el Mukalled’i yenerek ülkeye hâkim oldu.

Büveyhîlerden Celâlüddevle’den yardım gören Mukalled, Dubeys’i ülkeden ayrılmak zorunda bıraktı; bir süre sonra yapılan barış sonunda Dubeys yeniden ülkeyi ele geçirdi.

Dubeys’in ölümü üzerine yerine geçen oğlu Mansur, kısa bir süre iktidarda kaldı (1082-1086).

onun yerine geçen Sadaka, mezyedî hâkimiyetini bütün Irak’a yaydı. Hit, Vâsıt, Basra ve Takrit’i aldı.

Selçuklu sultanı Berkyaruk’un kardeşi Muhammed Tapar ile dost olan Sadaka, Basra’da hükümet merkezi olan Camiayn’ı genişletti; bu yeni bölge Hille adını aldı (1102).

Sadaka’nın artan kudreti Muhammed’i kendi aleyhine çevirdi. Çıkan savaşta Sadaka öldü.

Oğlu Dubeys II, Muhammed’in ölümünden sonra ülkesine dönebildi (1118). Bir suikasta uğrayınca yerine oğlu Sadaka II geçti (1135).

Sultan Mesud ile yeğeni Davud arasındaki savaşta Mesud tarafını tutan Sadaka, zaferden sonra bazı emirlerle ganimet almak için ilerlerken düşman eline düştü ve öldürüldü (1138).

Bundan sonra Sadaka’nın kardeşi Muhammed, Hille emîri olarak tanındı; fakat üçüncü kardeşi Ali I tarafından ülkeden kovuldu.

Sultan Mesud’un kumandanı Salârkerd, Ali’yi Hille’den çıkardı (1148). Sultan Mesud’un ölümünden sonra (1152), şehir Bağdat valisi Bilal’in, sonra da halife ordularının eline geçti.

1157’de halife kuvvetleri geri çekilince Muhammed tekrar Hille’yi ele geçirdi. Halife Mustencid buraya bir ordu gönderdi ve mezyedî iktidarına son verdi.

Hanedandan 4 000 kişi kılıçtan geçirilince, sağ kalanlar canlarını kurtarmak için çeşitli bölgelere dağılarak kayboldular,

Bir cevap yazın