Mihai Viteazul Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mihai Viteazul Kimdir,Eflak tarihinin en kudretli prensi olarak tanınır.

İktisadi bakımdan Osmanlılara bağlı bulunan Eflak’ın istiklâlini ilân etti.

1594’te Osmanlılara karşı kurulan ittifaklara katıldı.

Mihai ViteazulMehmed III’ün Sinan Paşa, sonra da Satırcı Mehmed Paşa kumandasında gönderdiği kuvvetlerle savaştı; Eflak’a hâkim oldu (1595).

Stara Planina’ya (Koca Balkan) kadar ilerledi.

1595’te Targovişte yakınlarında kazanılan zaferden sonra Türkler tarafından Eflak prensi olarak tanındı.

Türk hâkimiyetindeki bulgar topraklarına sürekli saldırışları, ilk Tırnovo ayaklanmasına (1598) yol açan şartları yarattı.

Bulgar isyancılarıyle birleşerek Vidin, Ziştovi (Sviştov), Oryahovo ve Tuna ile Sofya arasındaki birçok şehir ve köyü yakıp yıktı; fakat Boğdan ve Erdel’i birleştirmek istemesi aleyhine oldu.

1598-1599’da Boğdan (Moldavya) ve Erdel (Transilvanya) hükümdarı olduysa da arkadaşı Basta tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın