Mihrap Nedir,Ne İşe Yarar,Mihrap Mimarisi

Mihrap Nedir Ne İşe Yarar,Cami, mescit v.b. ibadet yerlerinde kıble tarafında bulunan ve sadece imamın namaz kıldığı girintili, yüksekçe yer.

İslam mimarisindeki mihrap’ın iki ayrı din kaynağına dayandığı ileri sürülür: hıristiyan kilisesi mihrabı ve budist hücresi.

Mihrap Mimarisi

Mihrabın camilerde yer alışı hıristiyan mimarisinin etkisiyle oldu. Islâm devletlerinde ilk zamanlar kıble yeri, mihrap ile değil renkli bir çizgi veya üzerinde belirli işaretler bulunan bir taşla gösterilirdi.

Hz. Muhammenin Medine’deki ilk camisinde de kıbleyi gösteren bir taş vardı. Araplar tarafından mihrap yerine kullanılan bu kıble levhaları uzun zaman kullanıldı.

VIII. yy.da İslâm mimarisinin gelişmesiyle mihrap köşelerinde yarım silindir şeklinde hücreler yapıldı ve bu biçim, mahalli değişikliklere rağmen bugüne kadar geldi.

Bazı mihraplarda imamın cemaat tarafından görülebilmesi için taban, cami zemininden biraz yüksek yapılırdı.

Geceleri imamın hareketlerini cemaatin takip edebilmesi için mihrabın iki yanında büyük birer şamdan içinde mumlar yakılırdı.

Mihraplar mermer silmelerle çevrilir, dik bir çerçeve içine oyuk bir hücre gibi yapılır ve kenarlarına bazen sütunlar konurdu.

Mihrabın yukarı kısımları ya yarım tonoz kubbe şeklinde veya mukarnaslarla süslü eğimli bir tavan halinde yükselerek kemer meydana getiren üst yüzeyle birleşirdi.

Mihrapların iç duvarları, çinilerle veya oymalı mermerlerle kaplanır, üst kısmına kâbe toprağı konulur, çeşitli kalem işleri ve kabartmalarla süslenirdi.

Türk cami ve medreselerindeki mihraplar genellikle dört veya beş köşelidir. Çok seyrek olarak yarım silindir biçimlere de rastlanır.

Mihraplar, Konya’daki Sahipatâ camiinde olduğu gibi, XII. yy.da çoğunlukla basık biçim verildi.

Osmanlı devrinde yapılan camilerin boyutları büyüdükçe, mihraplar da inceltilerek yükseltildi.

Bursa’daki Yeşil caminin mihrabında görüldüğü gibi hem çini kaplama, hem de mukarnas dolgularla çok ince işlenmiş mihraplar vardır.

Bir cevap yazın