Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Millet Kütüphanesi,Tarihçesi | Tarih Bilgileri |

Millet Kütüphanesi – Fatih,Ali Emiri Efendi (1857-1924) tarafından Fatih’te (İstanbul), Feyzullah Efendi medresesinde (yapım tarihi 1700) kurulmuş genel kitaplık.

Fatih’ten geçen tramvay hattının yapılması sırasında, medresenin çamaşırhane ve mezarlık kısmı yıkılarak bugünkü giriş meydana getirildi.

Millet Kütüphanesi Tarihçesi

Kütüphanenin, her biri sekiz köşeli, sekiz mermer sütunun dayandığı dokuz kubbeli bir salonu vardır.

Ali Emirî Efendi defterdarlık göreviyle bulunduğu çeşitli bölgelerde ve İstanbul’da topladığı eserlerle kitaplığı kurdu. Divanü Lûgat-it Türk de bu eserler arasındaydı.

17 Nisan 1916’da hizmete giren kitaplıkta, 1962’de İl halk kitaplığı olarak da çalışmalara devam edildi.

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel müdürlüğüne bağlıdır.

Kütüphanede, 7152’si basma, 8 844’ü elyazması olmak üzere 15 996 eski harfli eser yer alır.

Yazma eserler arasında minyatürlü Âşık Paşa Tezkiresi, Kitab-ül-Egani, Sabuncuoğlu’nun Kitab-ül Cerrahiyyi İlhaniye’si, Kanuni Sultan Süleyman’ın Divan-ı Muhibbi’si v.d. bulunmaktadır.

Bugün Feyzullah Efendi ve Ali Emirî Efendi kitaplarının yer aldığı kütüphaneden, Pertev Paşa, Fatih kütüphanesi, Carullah Efendi, Hekimoğlu Ali Paşa kütüphanelerine ait eserler Süleymaniye kütüphanesine maledildi; iki okuma salonu bulunan kütüphaneye bağlı olarak çalışan bir de gezici servis bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın