Milli Tetebbular Mecmuası Nedir | Kültür,Sanat |

Milli Tetebbular Mecmuası Asarı İslâmiye ve Milliye encümeni tarafından Fuad Köprülü yönetiminde yayımlanan dergi.

1915’te iki ayda bir çıktı; yayım hayatı beş sayı sürdü.

Dergide «din, ahlâk, hukuk, iktisat, lisaniyat (dil), bediiyat (estetik), fenniyat (fen), bünyei içtimaiye tetkikatı (toplumsal yapı incelemeleri) konularında yazılar yer aldı.

Bir cevap yazın