Milli Türk Fırkası

 Milli Türk Fırkası siyasî parti (kuruluşu 9 aralık 1919). İdare yeri Mahmutpaşa’da (İstanbul) İfham gazetesinin bulunduğu binaydı.

Kurucuları, eski kütahya mebusu Ahmed Ferit, Mehmed Emin (Yurdakul), Ahmed Hikmet, müderris Zühtü, Akçoroğlu Yusuf, Dr. Abdülhak Adnan (Adıvar), Ismayıl Hakkı (Baltacıoğlu), Hamdullah (Suphi (Tanrıöver) Beylerdi.

Parti programında, emperyalizmin eğilimleri reddediliyor, demokrat ülkelerle milliyet ve karşılıklı saygı esaslarına göre antlaşmalar yapılması isteniyor, çalışma hayatının düzenlenmesi, sosyal kurumların devlet tarafından yönetilmesi, ekonomi ve bayındırlık işlerine millî bir karekter verümesi öngörülüyordu. Partinin yayın organı ifham gazetesiydi.

Parti, 1919 seçimlerinde bir mebusluk kazanabildi. Millî Kurtuluş hareketini destekledi.

Üyelerinden bir kısmı ilk B.M.M’ne girdi. Bundan sonra parti, faaliyet alanından çekildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir