Mim Tekniği Nedir,Mim Sanatı Özellikleri

Mim Tekniği Nedir,Mim Sanatı Nedir,Yunan ve latin edebiyatlarında hayatı ve töreleri taklit amacını güden gerçekçi komedi türü.

Mim Sanatı Özellikleri

Eski Yunanlılarda mim’ler iki veya üç kişinin oynadığı birkaç sahneden meydana gelen korosuz ve hemen hemen eylemsiz küçük oyunlardı.

Başlangıçta bir çeşit ritimli nesirle kaleme alınan mimler İskender devrinden sonra çoğunlukla manzum olarak yazıldı.

Syrakusai’li Sophrones (M.ö. V. yy.) bu türün yaratıcısı olarak tanınırdı; oğlu Ksenarkhos da babasını taklit etti.

Sophrones’in eserlerinden kalan parçalardan, Eflatun’un Sokrates tarzındaki diyaloglarından, Theokritos’un bazı idillerinden (özellikle Syrakusai’liler), özellikle de Herondas’ın ilgi çekici mimlerinden, yunan mimleri hakkında bir fikir edinilebilir.

Romalılar’da mim kabalaştı ve farsa dönüştü. Mim’in bu türünde büyük ölçüde töre sahnelerinin, siyasî taşlamaların, dinî yerginin ye edebî paradilerin yer aldığı sanılır.

Mim, özellikle M.ö. I. yy.ın ortasında Decimus Laberiua ile Publius Syrus’un çalışmalarıyla gelişti.

Ama Augustus devrinden sonra yazılmaya devam edilmekle birlikte mime rakip olarak ortaya yine kendisinden türeyen pandomima adlı yeni bir tür ‘çıktı.

Ortaçağda mimli sahneler geleneği, mimli sahnelerin perde arası oyunlannda ve komedinin bütün sevilen biçimlerinde yaşamaya devam etti. Çağdaş pandomima da bu gelenekten doğmuştur.

Bir cevap yazın