Mirim Çelebi Kimdir,Hayatı ve Eserleri

Mirim Çelebi Kimdir,(Mahmud bin Muhammed), Türk astronomi ve matematik bilgini (? – İstanbul 1525).

Mirim Çelebi Kısaca Hayatı ve Eserleri

Matematik bilgini Kadızade Selâhaddin Musa’nın torunu, Kutbeddin Mehmed’in oğlu.

Mirim ÇelebiAli Kuşçu, anne tarafından büyükbabasıdır.İstanbul’da medrese öğrenimi gördü; müderris oldu.

Bayezid II’nin şehzadeliği zamanında hocalık yaptı. Selim I devrinde Anadolu kazaskerliğine tayin edildi.

Daha çok heyet (astronomi) konularında çalışan Mirim Çelebi, Türklerde gözleme dayanan bilimsel araştırmaların gelişmesinde büyük çaba gösterdi. Kendinden sonra gelenleri etkiledi.

Nâsırüddin Tûsî’nin düzenlediği Zîc-i İlhani’yi inceledi. Ona dayanarak Uluğ Beyin Zic’ine, Dusturu’l Amel ve Tashihu’l Cedvel (Cedvelin Düzeltilmesi ve Çalışma Kılavuzu) adıyla farsça bir şerh yazdı.

Ali Kuşçu’nun astronomiyle ilgili Fethiye adlı risalesini yorumladı.

Ayrıca astrolojiyle ilgili El-Mekasid (Amaçlar) adlı bir eseri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir