Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mirmiran Hüseyin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mirmiran Hüseyin Paşa Kimdir Türk yeniçeri ağası, Niğbolu valisi (öl. 1803).

Mirmiran Hüseyin Paşa Hayatı

Yeniçeri ocağından yetişti.

Kul kethüdası iken yeniçeri ağalığına tayin olundu.

Bu görevi başaramadığından azledildi.

Sonra mirmiranlıkla Niğbolu muhafızlığına getirildi (1797), Silistre valisi (1798) ve aynı yıl vezir oldu.

1803’te Niğbolu valiliği ek görevini aldı.

Görevlerinde teşkilâtçılığıyle ün kazandı.

Bir yanıt yazın