Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Mirza Taki Han | Biyografi,Tarih |

Mirza Taki Han iranlı devlet adamı (öl. Kaşan 1852).

Muhammed Şah Kaçar’ın (1834 – 1848) sadrazamı Mirza Ebul Kasım’ın vekilharcının oğlu Babasının yardımıyla saraya giren Takî Han, Petersburg’a gönderilen İran heyetine uşak olarak katıldı (1829).

İran’a dönüşünde kâtip oldu ve han unvanını aldı.

İran ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkları çözmek görevi ve müşirüddevle unvanıyla Erzurum’a gönderildi.

Tahran’a dönüşünde veliaht Nasırüddevle ile birlikte Azerbaycan’da bulundu ve onun başa geçmesi üzerine sadrazam oldu (1848).

Fakat sadrazam unvanını reddederek emîri nizam unvanını aldı.

Mirza Hanın, şah üstündeki nüfuzu, rakiplerinin ve annesinin müdahalesine sebep oldu.

Azledilerek Kaşan’a sürüldü (1851); orada öldürüldü.

Bir yanıt yazın