Mirzazade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Mirzazade Mehmed Efendi Kimdir,Şeyh,Türk şeyhülislâmı (? -İstanbul, 1735).

Şeyhülislâm Mirza Mehmed Efendinin oğlu, iki defa Rumeli kazaskerliğinde bulundu (1721).

Patrona Halil isyanında sarayda toplanan bilginler arasındaydı.

Damat İbrahim Paşanın isteği üstüne Mahmud I’in başa geçmesiyle, şeyhülislâm oldu (1730).

Mahmud I devrinde yedi ay kadar bu görevde kaldı ve ayrılmak isteyerek görevden çekildi (1731).

Bir cevap yazın