Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Moldovancı Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Moldovancı Ali Paşa hakkında bilgi,Moldovancı Ali Paşa Biyografi,Moldovancı Ali Paşa,(?-1773) -144. Sadrâzam, Serasker ve Vali.

Moldovancı Ali Paşa Hayatı

Kastamonu sancağına bağlı Daday kazasının Sorkun köyünde doğdu.

İstanbul’a geldikten sonra Bostancı ocağına girdi.

Dârüssaâde Ağası Ebûlmisk Anber Ağa tarafından binâ eminliğine getirildi.

Bostancı ocağında bulunduğu sırada, İstanbul’da asâyişi bozan bâzı serserilerin cezalandırılmasına memur edildi.

Kısa zamanda bunların hakkından gelerek ocağa yeniden itibâr kazandırdı.

Ragıb Mehmed Paşa’nın sadrâzamlığı sırasında, İstanbul’dan sürülen uygunsuz kadınları Bursa’ya götürmekle görevlendirildi.

Bu kadınları, yolda kendi rızaları ile câriye olarak satmasından dolayı “Moldovâni” lakabını aldı.

Aslında bu lakap, Romanya’da Boğdan bölgesinin adıdır.

Eflak ve Boğdan’da ticâret yapan bazı kişiler, buralardaki nikâhlı nikâhsız kadınları ayartarak satarlardı.

Bu gibi tüccara Moldovancı denirdi.

Ali Paşa’ya da lakabı bu sebeple verilmişti.

III. Mustafa’nın tahta çıkmasından sonra, tebdil hasekisi ve bostancı karakulağı hizmetlerinde bulundu.

Yukarıda bahsedildiği üzere, kadınları uygunsuz olarak satmasından dolayı Koca Ragıp Paşa tarafından Filibe Nâzırlığı ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı.

Çok geçmeden bazı başarılı hizmetleri sebebiyle İstanbul’a getirilerek yeniden Bostancı ocağına kaydolundu.

1760 yılında haseki, 6 Nisan 1760 tarihinde bostancıbaşılık mevkiine getirildi.

Nisan 1762’de vezirlikle Rumeli Vâliliği’ne atandı.

1763 yılında Bosna vâlisi oldu.

1764 yılında azledildi.

1766 yılında Diyarbakır, Anadolu ve Konya vâliliklerinde bulundu.

1768 yılında Adana Vâliliği’ne getirildi.

1768 yılı Eylülünde Adana Vâliliği’nden Babadağı Seraskerliğine atandı.

Kürk ve murassa bir kılıç ile taltif edildi.

Seraskerliği sırasında Maraş vâliliğinde bulundu.

1768 Rus seferinde ise Bender Seraskerliğine getirildi.

Ancak bu sırada Sadrâzam tarafından azliyle Yaş muhâfızlığına atanan Ali Paşa, 1769 yılında Hotin Seraskerliğine gönderildi.

Hotin üzerine gelen Rus kuvvetlerini mağlub etmekle şöhret kazandı.

Aynı yıl 12 Ağustos’da Yağlıkçızâde yerine Sadrâzam oldu.

Ancak Hotin üzerine üstün kuvvetlerle gelen Ruslara mağlub olması üzerine, 12 Aralık 1789 tarihinde sadâretten azledildi.

Azlinden sonra Vezirlik rütbesinden de oldu.

Kendisi emeklilikle Gelibolu’da oturmaya memur edildi.

Ancak Mayıs 1770 tarihinde yeniden Vezirlik rütbesini aldı.

Seddülbahir muhâfızlığı ile Boğaz Seraskerliği’ne atandı.

Artık iyice ihtiyarlamıştı.

1773 yılında yeniden emekliye ayrıldı.

Tekirdağı’nda oturmaya memur olundu.

1773 yılında da Tekirdağ’ında vefât etti.

Ali Paşa’nın sadâret süresi dört aydan biraz fazladır.

Çok cesur ve cömert, gayretli bir kişi idi.
feibl.

İsmail Hâmi Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C.IV (İstanbul, 1971); Osmanzâde Tâib Ahmed Haclikatü’l-Vüzera, (İstanbul, 1271); İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi, C.IV2, (Ankara, 1959).

Bir yanıt yazın