Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Molla Hüsrev Mehmet Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Molla Hüsrev Mehmet Kimdir Türk fıkıh bilgini (öl. 1480).

Molla Hüsrev Mehmet Hayatı

Edirne’deki Şah melik medresesinde müderrislik yaptı.

Edirne kadısı (1444), soma da Rumeli kazaskeri oldu.

İstanbul’un fethinden sonra Hızır Beyin ölümüyle boşalan kadılık makamına geçti.

Aynı zamanda Ayasofya medresesi müderrisliğini yaptı.

Bursa’da adına bir medrese yaptırdı.

Fatih tarafından müftülük makamına getirildi (1469).

Sonraları şöhret kazanan birçok öğrenci yetiştiren Hüsrev Molla, şiirle de uğraşmıştır.

Bir yanıt yazın