Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Mopsuestia (Misis) Antik Kenti (Adana) | Tarihi Yapılar |

Mopsuestia (Misis) Antik Kenti Anadolu’da (Kilikya bölgesi) şehir.

Misis Antik Kenti – Adana

Bugün Misis. önceleri Mopseatai adını taşıyordu. Zamanla birçok değişikliğe uğradı. Eski yazarlar, şehrin Mopsos tarafından kurulduğunu ileri sürerler. M.ö. 95’te kral Seleukos, Mopsuestia gymnasion’u yakınında öldürüldü.

Seleukos VI’nın ölümünden sonra erkek kardeşleri şehri yakıp yıktılar. Roma İmparatorluğu devrinde şehrin önemi oldukça arttı, imparator Adrianus zamanında şehir, Adriane adını aldı.

Selim I’in Mısır seferinden dönüşünde (1517) türk hâkimiyetine geçti.

Şehrin kalıntıları bugün de görülmektedir.

Çevre duvarının dışında kalan, üzeri kalıntılarla kaplı yuvarlak tepenin, şehrin akropolis’i olduğu sanılır.

Tepenin, Ceyhan (Pyramos) ırmağına bakan yamacı oyularak burada bir tiyatro binası yapılmıştır.

Kuzey yönünde mezar odaları ve bir suyolu vardır.

Şehre ait birçok mimarî parça bugün Adana müzesindedir.

Bir yanıt yazın