Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Moralı Osman Efendi Kimdir,Hayatı | Tarih |

Moralı Osman Efendi Kimdir Türk defterdarı (Mora, ?-İstanbul 1818).

Moralı Osman Efendi Hayatı

Maliye kaleminden yetişti.

Başhalife, mektubîi defterî, rikâb defterdarı, başdefterdar ve tersane emini oldu; azledildi.

Aynı yıl nişancı, iki defa çavuşbaşı, sadaret kethüdası tayin edildi.

Bu görevdeyken hastalandı.

Sonra tekrar sadaret kethüdalığı, çavuşbaşılık, defter eminliği, başdefterdarlık, nişancılık görevlerine getirildi.

Rikâbı hümayun kethüdasıyken Rusçuk’ta oturmaya memur edildi (1808).

İstanbul’a döndü.

Yine rikâb kethüdası, defter emini, 1811’de kereste gümrüğü nazırı ve 1816’da Saruhan nazırı oldu.

Bir yanıt yazın