Moriskolar Kimdir,Morisko Müslümanları

Moriskolar Kimdir,katolik İspanyol hükümdarları Ferdinando ve isabel tarafından 1492’de Gırnata’nın alınmasından ve Nasrî soyundan son hükümdarın düşmesinden sonra ülkede kalan müslümanlara Ispanya’da verilen ad.

Genişleyen İspanyol harekâtı sonunda, İspanyol yönetimi altına giren müslümanların sayısı zamanla artmaya başladı.

Çoğunluğu Aragon ile Valencia’da bulunan bu müslümanlar, dinlerine bağlı kalmışlar, Gırnata devletindeki dindaşlarıyla ilişki kurmuşlardı.

Gımata’nın teslimi şartlan arasında müslümanlara tanınmış olan can ve mal güvenliğiyle din hürriyeti kâğıt üzerinde kaldı.

Kardinal Cisneros’un ve başpiskoposun teşvikiyle müslüman halk Hıristiyanlığı kabule zorlandı.

Bu yüzden büyük bir isyan çıktı. îsyanın genişlemesi üzerine, 1501’de müslümanîan İspanya’dan ayrılmak veya Hıristiyanlığı kabul etmek zorunda bırakan bir ferman çıkarıldı.

Castilla’da oturan müslümanların çoğu Hıristiyanlığı kabul etti. Aragon’daki moriskolara baskı yapıldı; fakat bazı serbestlikler de tanındı.

XVI. yy. başlarında Albartaein, Temel ve Manises müslümanîan toplu halde hı-ristiyan oldu. 1526’da Valencia moriskolan ülkeyi terk etme emri aldılar.

Arapçanın ve bazı arap âdetlerinin yasaklanması üzerine Gırnata ve Alpuiarras moriskoları ayaklandılar.

1582’de Felipe III tarafından imzalanan fermanla çok sayıda morisko bir daha dönmemek üzere Ispanya’dan çıkarıldı. Çoğu sürgün sırasında öldü.

Sağ kalanlardan bir kısmı Fransa’ya, bir kısmı Mısır ve İstanbul’a yerleşti Bazıları da Kuzey Afrika’ya geçti; bunlar Andaîas adını aldı.

Zamanla Fas’ta önemli bir morisko topluluğu görüldü. Cezayir’de Tlemsen, Oran ve Cezayir şehirlerine de az sayıda Morisko yerleşti.

Bir cevap yazın