Muayede Töreni | Osmanlı Tarihi Bilgileri |

Muayede Töreni Osmanlı devletinde bayram günü yüksek görevlerde bulunan devlet adamlarının padişahın huzuruna çıkarak bayramını kutlama görevlerini yapma töreni. (Resmî muayede veya muayede alayı da denir.)

Osmanlı sarayında Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan tören.

Muayedei havas, Enderun ağalarının padişahın bayramını tebrik için bayramın birinci günü has odada yapılan tören.

Muayedei umum, devlet ilerigelenlerinin padişahın bayramını tebrik için, bayramın birinci günü Bâbüssaade önünde yapılan tören.

Padişahlar bayramın birinci günü Topkapı sarayında Bâbüssaade önünde kurulan tahta oturarak devlet ilerigelenlerinin bayram tebriklerini kabul ederlerdi, önce padişahın hocası el öper, sonra Kırım hanzadeleri etek öperlerdi.

Onlardan sonra nakibüleşraf, şehzade hocaları, özengi ağaları, kapıcıbaşılar, sadrazam, vezirler, Rumeli ve Anadolu beylerbeyleri, kazaskerler, başdefterdar, Anadolu defterdarı, reisülküttap, defteremini, şehremini, tersaneemini, ruznamçei evvel ye sâni, mimarağa padişahın bayramını tebrik ederlerdi.

Bunlardan sonra başta şeyhülislâm olmak üzere ilmiye sınıfına dahil olanlar padişahın bayramını tebrik ederlerdi.

İlmiye mensuplarından sonra sıra yeniçeri ağası, sekbanbaşı, yeniçeri kâtibi gibi askerî sınıftan olanlara gelirdi.

Tebriklerden sonra padişah alayla bayram namazına giderdi.

Bir cevap yazın