Mübarek Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Mübarek Ali Paşa Mısırlı devlet adamı ve yazar (Bermubal 1823-Kahire 1893)

Mübarek Ali Paşa Kimdir,Mısırlı devlet adamı ve yazar (Bermubal 1823-Kahire 1893).

Mübarek Ali Paşa Hayatı

Mısır’da okuduktan sonra Paris’e gönderildi.

Topçu subayı olarak yetişti; istihkâmcılığı öğrendi.

Mısır’a döndükten sonra (1849), Hidiv Abbas Paşanın sevgisini kazandı.

Kırım savaşında Kırım, İstanbul ve Gümüşhane’de faaliyette bulundu.

Hidiv İsmail Paşa devrinde büyük mevkilerde yer aldı.

Bundan faydalanarak ıslahat hareketlerine girişti, matbaalar açtı, okul kitaplıkları hazırlattı, muallim mektebi ile Kütüphanei Hidiv’i kurdu (1879).

Son vazifesi olan Maarif nazırlığından, Sir Alfred Milver’in isteğiyle çekilmeye mecbur oldu (1888).

Bir cevap yazın