Müddessir Suresi,Özellikleri

Müddessir Suresi Örtülen, bürünen anlamına gelen “Müddessir”, Kur’ân-ı Kertm’de 74. sûrenin adıdır.

Müddessir Suresi Özellikleri

Mekke’de inmiş olup 56 ayettir.Hz. Peygamber, Cebrâli’i ilk defa gördüğü zaman bu durum karşısında sarsılarak eşi Hz. Hatice’nin yanına gelmiş ve “Üzerimi ört!” buyurmuştu.

İşte o sırada “Ey örtünüp bürünen…” hitabı ile başlayan bu surenin ilk 7 âyeti nâzil oldu ve bu hitaptan dolayı sûre “Müddessir” adını aldı.

Mekke’de müslümanları doğru yoldan çevirmek isteyenler, Peygamberin söylediklerinin birer büyü olduğunu ileri sürenler için indi.

Müddessir Suresi’nde Peygamber’e, inkar ve nifak yolunda olan insanları uyarması, Allah’ı tekbir etmesi, maddî ve manevî kirlerden arınması, yaptığı iyiliklerle gururlanıp başa kakmaması ve sabırlı olması emredilmiş; bazı insanların, Allahın pek çok nimetleri karşısındaki nankörlükleri ve aç gözlülükleri, Kur’an’ı inkar etmeleri ve bu yüzden uğrayacakları cezâlar anlatılmış; iyilerle kötülerin mukâyesesi yapılmış; kötülerin âhîretteki itirafları ve acıklı âkıbetleri bildirilmiştir.

Bir cevap yazın