Müessir Fiil,Nelerdir,Basit Müessir Fiil

Müessir fiil,bedene acı veren, sağlık ve akıl bozuklukları meydana getirebilen fiil.

Müessir fiiller Türk Ceza kanununda kasten ve taksirle işlenenler olmak üzere ikiye ayrılır.

Türk Ceza kanunu, kasten işlenen müessir fiileri tespit etmiş ve bunların çeşitli derecelerini ayrı ayrı göstermiştir (md, 456).

Kasten müessir fiil, bedene acı veren, sağlık ve akıl bozuklukları meydana getirebilen bir fiilin bilerek ve istenerek işlenmesidir.

Müessir Fiiller Nelerdir

Türk Ceza kanunu kasten müessir fiilleri derecelendirirken, basit müessir fiiller ve ağırlaşmış müessir fiiller ayrımı yapmıştır.

Basit müessir fiiller şu şekilde sıralanmıştır:

Basit Müessir Fiil

1. işlenen fiilin mağdurun hiç bir hastalığını veya sürekli işlerinden ayrılmasını doğurmamış, yahut doğurmuşsa da bunun devam Süresinin on günü geçmemiş olması.

2. kanun, ağırlaşmış müessir fiilin şekillerini şu şekilde sıralamıştır:

a) fiilin duyulardan veya organlardan birinin sürekli zayıflığım doğurması.

b) konuşmakta sürekli zorluk meydana gelmesi.

c) müessir fiilin çehrede sabit iz (eser) bırakmış olması.

ç) müessir fiilin yirmi günden fazla aklî veya bedenî hastalıklar veya sürekli işlere devam edememe sonucu doğurması (suçun bu şekli sadece süre bakımından bir özellik gösterir).

d) müessir fiilin hayatı tehlikeye sokması.

e) fiilin gebe olan bir kadına karşı işlenmesi ve çocuğun vaktinden önce doğması.

f) fiilin kesin veya muhtemel olarak iyileşemeyecek biçimde akıl veya beden hastalıklarından birini doğurması.

g) duyulardan veya el veya ayaklardan birinin, konuşma kudretinin, çocuk yapmak yeteneğinin kaybı.

h) fiil neticesi çehrenin değişmiş olması.

ı) fiilin gebe bir kadına karşı işlenmiş olması ve kadının çocuğunu düşürmesi.

Kanun, basit müessir fiil karşılığı altı aydan bir yıla kadar hapis cezası koymuş, ancak fiilin ağırlaşmış şekilleri için on yıla kadar ağır hapis cezası verileceğini öngörmüştür.

Türk Ceza kanunu, müessir fiillerin ikinci grubu olarak taksirle işlenen müessir fiillere yer vermiştir (md. 459).

Bu maddede.müessir fiillerin tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik veya düzene, emirlere veya talimatlara uymamanın sonucu işlendiği zaman cezalandırılacağı belirtilir.

Taksirle işlenen müessir fiilin cezası suçun basit şekli için üç aya kadar hapis veya elli liraya kadar ağır para cezası olarak gösterilmiş; ağırlaşmış müessir fiiller karşılığı otuz aya kadar hapis cezası tayin edilmiştir.

Bir cevap yazın