Müeyyedzade Abdurrahman Hatemi Kimdir,Hayatı

Müeyyedzade Abdurrahman Hatemi Türk bilgini (Amasya 1456 – İstanbul 1516).

Müeyyedzade Abdurrahman HatemiŞehzade Bayezid (II) Amasya valisiyken, onun nişancısı olan babasının aracılığıyla saray çevresine girdi.

Doğduğu yerde özel bir öğrenim gördü.

Şehzade Bayezid’in musahip ve nedimi oldu.

Bayezid ile kurduğu yakınlık süresinde onu içkiye alıştırdığı ileri sürülerek, Fatih Mehmed tarafından idamı için ferman çıktı.

Şehzade Bayezid, onun, Amasya’dan kaçmasını sağladı (1479).

Müeyyedzade, bir süre Mısır Memlûkları yönetiminde olan Halep’te kaldı.

Orada, Zemahşeri’nin El-Mufassal adlı eserini inceledi. Sonra, İran’a gitti.

Şiraz’da, ünlü bilgin Celâleddin Devvanî’den hadis, fıkıh okudu.

Bayezid II’nin tahta çıktığını duyunca Amasya’ya (1483), oradan İstanbul’a geldi.

Celâleddin Devvanî’nin düşüncelerini osmanlı ülkesinde yaymaya çalıştı.

Kalenderhane medresesi müderrisliğine getirildi.

Bir süre sonra Sahnıseman müderrisi oldu (1486).

Sonra Edirne kadısı (1494), Anadolu kazaskeri (1501) görevlerine yükseltildi.

Şehzade Selim’i tutan yeniçerilerin ayaklanmasında konağı yağma edildi ve Rumeli kazaskerliğinden alındı (1511).

Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışından sonra önce Karaferiye kadılığına, sonra Rumeli kazaskerliğine getirildi (1513). Çaldıran seferine katıldı.

Tebriz dönüşünde görevine son verildi (1514).

Din, fıkıh, mantık ve felsefe konularında çalışmalar yapan Müeyyedzade’nin başlıca eserleri: Müeyyedzade Cönkü (fetvaların toplandığı bir dergi), Risale fi Hallil Şübhat-il-Amme (Kamu Şüphelerinin Çözümü Üstüne Risale), Risale fi’l Mevcudat-il-Hariciye ma’al Mahiye (Görünen Varlıklar ve Yapılanlar üstüne Risale), Risale fiyl Cüz ellezi Lâyetecezza (O Parçalanmayan Cüz [atom] Üstüne Risale), Risale fi Tahkik-il-Küre-i Müdahrece (Yuvarlak Kürenin İncelenmesi üstüne Risale). Ayrıca «Hatemî» takma adıyla yazdığı, şiirleri vardır.

Bir cevap yazın