Müfessir Kimdir,Tanımı ve Görevi

Müfessir Kimdir,Ne Demek,Kur’an surelerini İslâm dini kurallarına göre yorumlayan kimse.

Din. İslâm dininin doğuşundan, Kur’an surelerinin halife Osman zamanında biraraya toplanmasından sonra, ayetlerin anlamı konusunda bazı güçlükler ortaya çıktı.

Birden fazla anlam taşıyan kelimelerin bulunduğu ayetlerin açıklanışında görülen bu güçlüklerin giderilmesi için değişik yorumlar yapıldı.

Kur’an’ı, İslâm dininin ana ilkelerine göre açıklamayı amaç edinen bu yorumlardan tefsir denen din bilimi doğdu; tefsirle uğraşan kimselere de müfessir dendi, özellikle VIII. yy. başlarında, Kur’an’ın çok anlamlı kelimelerle örülü âyetlerini değişik açıdan yorumlayan müfessirler yetişti.

Şafiî, maliki, hanefî ve hanbelî mezheplerinin doğuşu sonucu müfessirler arasında da, bağlı bulundukları mezhep ilkelerine göre, görüş ayrılıklar oldu. XI. ve XIV. yy.larda tefsir bilimi büyük bir önem kazandığı için birçok ünlü müfessir yetişti.

Bir cevap yazın