Müftü Nedir,Görevleri Nelerdir

Müftü Nedir,Görevleri Nelerdir,Müftü il ve ilçelerdeki din hizmetlerini, din kurumlarını yöneten, din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen memur.

Diyanet İşleri başkanlığının il ve ilçelerdeki bölge kuruluşları içinde müftülükler de vardır.

Bu kuruluşların başında İdarî yetki ve görevlere sahip müffü’ler bulunur. Bunlar bulundukları bölgede Diyanet İşleri başkanlığına, ilçe müftüleri il müftülüklerine bağlıdır.

il müftüleri, Diyanet İşleri başkanlığının inhası üstüne ortak kararnameyle, ilçe müftüleri ise, Diyanet İşleri başkanlığının merkez teşkilâtı içinde yer alan Personel dairesinin inhası üstüne diyanet işleri başkanı tarafından tayin edilir.

Bir cevap yazın