Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Hobi

Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı | Muhabbet Kuşu Bakımı |

Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalıdır
Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı

Muhabbet Kuşu Kafesi Hakkında Bilgi,Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı,muhabbetkuşları bütün bu zor koşullara, yazın 50 santigrata kadar yükseldiği görülebilen, gündüz ile gece arasındaki ısı farkının çok yüksek olduğu, kışların ise sert geçtiği bir ortama kolaylıkla uyum gösterebilmiş, yaşamını ve türünün sürekliliğini tüm olumsuz etkenlere karşı sağlıyabilmiştir.

Bu genel bakış açısından görüldüğü gibi, muhabbetkuşlarının evcil yaşam koşullarına uyum göstermek için bizden pek fazla bir şey istedikleri yok.

Onlar, doğanın kendilerine bahşettiği bir dirence ,zor koşullara uyum gücüne sahip bulunuyorlar.

Bununla birlikte, yanlış tutumlarımız onları hasta, sakat, sağlıksız bırakabilir.

Yaşam sürelerini kısaltabilir ve hatta kısa sürede ölümlerine neden olabilir.

Bu konuda, böyle üzücü sonuçlara neden olabilecek sakıncalı davranış ve tutumların neler olduğuna, bunlardan nasıl korunabileceğine bakalım.

Muhabbetkuşu Kafesi

Muhabbetkuşlarının yetiştiriciye sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de,kaloriferli kalorifersiz, sobalı sobasız her türlü konutta beslenebilmesidir. Bahçelerde, balkon ve teraslarda salma denilen

özel kümesler ve kuşhanelerde barındırılmasına karşın, evlerde ,en yalınından en özenilmişine değin çeşitli tipte kafeslerde de beslenirler. Bunların tipleri, renkleri, biçimleri kuşların rengine ve odanın genel havasına uygun özellikler taşıyabilir.

Ancak bu kafeslerin,v sağlık koşullarına ve kullanım kolaylıklarına uygun özelliklerde olması zorunlu denecek kadar önemlidir.

Muhabbetkuşları, hareketi seven, dar alanlardan sıkılan bir türdür.

Geniş bir ortam içinde yaşayanların, dar kafeslerde yaşayanlardan bir kat uzun ömürlü oldukları, bilimsel’ olarak saptanmıştır.

Bu nedenle muhabbetkuşlarının kafesi olabildiğince büyük tutulmalıdır

. Normal ve yeterli bir kafes ölçüsü vermek gerekirse bunu şöyle belirleyebiliriz: Uzunluk 70, yükseklik 40, en 35 santim.

Kafesin büyüklüğü, içinde beslenecek Muhabbetkuşu sayısıyla orantılı olarak büyük tutulmalı, içerdeki alanın, kuşların rahat hareket edip oynaşabilmeleri için gerekli ölçüde geniş olması sağlanmalıdır.

Bu sizin seyir ve eğlenme zevkinizi de büyük ölçüde artıracaktır.

Kafese konulacak çeşitli oyuncaklarla yaptıkları maskaralıkların, doyulmayacak kadar güzel olduğunu göreceksiniz.

Dar alana sıkıştırılanlar ise, hareket etmek, oradan oraya sıçramak, oynamak gibi eğlentilerden yoksundurlar.

Tüneklerinde bir tutuklu gibi oturur, neşe ve sevinçlerini, bunun sonucunda da sağlıklarını yitirirler.

Bu amaçla kullanılmak üzere hazırlanmış kafeslerden en elverişlileri, her tarafı telden, zehirli boyalar bulundurmayan, sağlık ve kullandım kolaylıklarına uygun olarak yapılmış madeni kafeslerdir.

Bu tür kafeslerin dikey tellerinin, kafes içinin açık seçik görünmesini engellemiyecek, Muhabbetkuşlarının başlarını çıkartıp sıkışmalarına neden olmayacak kadar bir genişliğe sahip bulunması, kafes tabanının kolaylıkla temizlenebilmeyi sağlamak açısından sürgülü ve metal olması, kafes kapılarının dışarıya doğru açılan ve kendiliğinden kapanan yaylı türden olması büyük önem taşır.

Kafesler, kullanılım yerine ve amacına göre birkaç türlü olabilmektedir.

Başlıcaları: Çiftleştirme ve kuluçkaya yatırma amacıyla kullanılan, normalden daha büyük olan Üretim Kafesleri (Çifteli aneler); yarışmalara ve sergilere sokulacak Muhabbetkuşları yarışa girişte konulduğu Yarışma Kafesleri; hasta Muhabbetkuşunun daha özenli bakımını sağlayan, ısıtıcı, termometre ile donatılmış Revir Kafesleri: kuşların günlük yaşamlarını içlerinde sürdürdükleri Yaşam Kafesleri’dir.

Kafes seçerken, beslenecek kuşun sayısı, üretim yapılıp yapılmayacağı gözönüne alınmalıdır.

Eğer üretim, beslenme ve yetiştirme amacıyla kullanılan kafesler kaldırılabilir bölmelerle kısımlara ayrılmışsa, üreme süreci sonunda bu bölmeler kaldırılarak, Muhabbetkuşu kafes içinde özgürce hareket edebilecekleri daha büyük bir alan sağlanabilir.

Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalıdır

Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalıdır

Bir yanıt yazın