Muhabbet Kuşu Parmağa Nasıl Alışır?

Muhabbet Kuşu Parmağa Nasıl Alışır,Eğitim sırasında kuş, sahibiyle yalnız olmalıdır. Odada bankalarının bulunması, konuşanların, dolaşanların olması halinde dikkati dağılır ve yetiştiricinin uyarılarına beklenen tepkileri göstermez.

Muhabbet Kuşu Parmağa Alıştırma

Eğitimin ilk aşamasında muhabbetkuşlan avuçtan yem yemeye alıştırılabilir. Geceden çıkartılan yemlik ve suluk yerine konmazdan önce, el kafesin içine sokularak, elle ikramda bulunulur. Bu arada tatlı ve güven verici bir sesle, her sabah olduğu gibi kuşun adının söylenmesinde yarar vardır.

O güne kadar olan davranışlarıyla yetiştiricisine karşı güven kazanmış bir kuş, biraz çekinmes.’ne rağmen bu ikramı geri çevirmez, çünkü geceden beri bir şey yememiştir ve sabah yemini yeme alışkanlığındadır.

Muhabbet Kuşu Ele Alıştırma Yöntemleri

Kuş elden yem yeme alışkanlığını tamamıyla kazandıktan sonra buna ek olarak ikinci bir alışkanlık kazandırılmaya çalışılır. Tüneğinde yem beklemekte olan kuşa, işaret parmağınızı uzatın ve onu ürkütmeden bu parmağınızla göğsünün altından geriye doğru iterek üzerine konmasını sağlamaya çalışın.

Bunu sağlayınca, onu sevdiği yiyecekleri vererek ödüllendirin. Bu işlemi günde bir kaç kez tekrarlayarak alışkanlığını pekişmesini sağlıyabilirsiniz.

Kuşunuz fazlaca ürkek veya ilgisizse, bunun nedenleri üzerinde düşünmelisiniz. Bu ürkekliğin nedeni edadaki bir kedi veya bir köpek olabileceği gibi, sizin sert, aşırı veya ani hareket ve davranışlarınız da olabilir.

Kuşun ilgisini sağlayabilmenin en kolay ve kesin yolu, yem ve kaplarını kafesten alarak dört saat kadar sonra yerine koymaktır Kuş açken kafese yem konulması onun ilgisini çekecek ve yemle yetiştirici arasında bağıntı kuracaktır. Yemin konulması sırasında yetiştirici çok

yavaş hareket ederek, yemi kafesin içinde uzun süre elinde tutmalıdır. Böylece, eğitici elinin kafes içinde bulunmasına ve kendisine bu denli yakın olmasına alışması sağlanacaktır.

Kuşun bulunduğu oda içinde bağımsız, özgür olarak bırakılması konusu gerçekten çok önemli, düşünülmeden karar verilmeyecek oranda ciddidir… Doğal olarak, kuş sahibine karşı büyük bir yakınlık duymadan onun parmağına kendi isteğiyle çekinmeksizin gelmeden, içinde bulunduğu ortama tam olarak alışmadan serbest bırakılması düşünülmemelidir.

Bunun pek çok sakıncası vardır. Bir muhabbetkuşu, yetiştiricisinin eline, bilenine, omuzuna konar, onunla birlikte olmaktan hoşlanırsa, gerekli önlemleri almak koşuluyla serbest bırakılmasında hiçbir sakınca yoktur. Çünkü artık tümüyle evcilleştirilmiş demektir.

O günden itibaren muhabbetkuşunuz size eğlenceli ve neşeli günler geçirtecektir. Çünkü evcilleştirilmiş bir muhabbetkuşu, oyuncu, mizacı, büyük hareket yeteneği, çevikliği ve sevimliliğiyle cana yakın bir varlıktır. Pek çok hüneri kolaylıkla öğrenir.

Genel olarak bir kaç haftalık eğitimden sonra, yetiştiricisinin parmağına, kendisine öğretilenleri göstermek ve uygulamak üzere istekle gelir.

Kuş,yetiştiricisine ve içinde bulunduğu ortama tam olarak alışmadan, evcilleşmeden bırakılacak’ olursa onu yakalamak bir sorun olur. Bir türlü kendiliğinden sahibinin çağrısına uyup onun eline konmaz. Ürkektir, sürekli olarak kaçar ve saklanır. Eğer gerekli önlemler alınmamış ve kapı, pencere, şömine gibi dışarı açılan çıkış yolları kapatılmamışsa üzücü sonuçlara katlanmanız gerekir Çünkü kuşun açık bir pencereden dışarı çıkma tehlikesi her zaman için vardır.

Bu gibi durumlarda kuşun eve döndüğü çok az olayda görülmüştür. Çünkü muhabbetkuşları, papağanların aksine evlerinin yolunu pek anımsayamazlar.

Bazı yetiştiriciler kuşlarının fazla uçmasını önlemek amacıyla kanat tüylerinin bir bölümünü keserler. Bu öyle pek önerilebilecek bir önlem değildir. Bu kolay ve sakıncalı yolu denemek yerine biraz sabır göstererek kuşu eğitmek daha yerinde bir davranış olacaktır.

Eğer bütün uğraşmalara ve eğitime karşın kuş hala ısrarla erişilemiyecek yerlere uçmakta ve yetiştiricisinin çağrılarına uymamakta direniyorsa, kanatlarının birinin, altı tüyünün ucu kesilerek aşırı uçuşu önlenebilir. Ancak bunun da bir sakıncası vardır. Kuş, kanat gücünü pek iyi hesaplıyamazsa sağa sola çarpıp sakatlanabilir ve kazalara yol açabilir.

En iyisi, kuşun rahatlıkla tüneyebileceği bir kaç tünekliğin .odanın elverişli yerlerine asılması ve kuşun buralara, elin erişebileceği yerlere tünemesini sağlamaktır. Her şeye karşın kuş yakalanamıyorsa en iyisi onu fazla ürkütmemek ve yakalamak için karanlığın çökmesini beklemek olacaktır.

Çünkü muhabbetkuşları da kuşların pek çoğu gibi karanlıkta görme yetenekleri olmadığı için ışıksız ortamda uçamazlar.

Muhabbet Kuşu Parmağa Nasıl Alışır

Bir cevap yazın