Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Hobi

Muhabbet Kuşu Yuva Yapımı,Nasıl Yapılır | Muhabbet Kuş |

Muhabbet Kuşu Yuva Yapımı,Hindistancevizi kabuğunun yuva olarak kullanılmasında ise insan eline ve emeğine gereksinim vardır.

Bütün bir hindistancevizi kabuğu önce uzunlamasına ikiye bölünür.

Daha sonra bu yarım parçalardan birisi, bu kez enlemesine ikiye kesilir.

Muhabbet Kuşu Yuvası Nasıl Yapılır

Elde edilen çeyreklerden biri, tel aracılığıyla yarım olan parçanın bir bölümünü oluşturacak biçimde eklenir.

Diğer çeyreklik parça ise kullanılmayarak atılır veya başka bir yarım hindistancevizi kabuğunu yuvaya dönüştürmede kullanılır.

Açık olan kısım ise kuşun yuvaya girip çıkması için gerekli olan kapıyı oluşturmaktadır.

Bu yuvalar muhabbetkuşları tarafından kolayca benimsenirler.

Bununla birlikte iki de önemli sakıncası vardır.

Bunlardan birincisi, muhabbetkuşlarının ağaç yuvanın taban yönünü gagalıyarak kolayca kemirebilmeleri ve yumurtalann düşerek kırılmasına neden olan delikler açabilmeleridir.

İkincisi ise üzerinde kıl gibi ince ve sık elyafların bulunması nedeniyle, özellikle sıcak yaz aylarında küçük kırmızı bitlerin geniş koloniler halinde süratle üreyebilmesine olanak tanımasıdır.

Hindistancevizi kabuklarının ilk yuva türü olarak kullanılmasının temel nedeni, bunların yuva yapımına çok elverişli biçime ve doğal bir ağaç kovuğu özelliğine sahip bulunmalarıdır.

Bununla birlikte hindistancevizi kabuğundan yapılmış yuvalan kuşhanelerin içine, sağlam, oynamıyacak, sallanmıyacak, yuvarlanıp düşmiyecek biçimde yerleştirmek oldukça zordur.

Çürümüş ağaç kütükleri ise daha başka sakıncaları beraberlerinde getirirler.

Bu tür kütüklerin, içine oyulmuş bulunan yuvalarda oturan muhabbetkuşlan, kütükler biraz ıslanıp nemlendiğinde veya aşırı oranda kuruduğunda sert gaga darbeleriyle didikliye didikliye, yuvalik olarak kullanılmak üzere yerleştirilen kütüğü delik deşik eder, kullanılmaz hale getirirler.

Bundan başka, ağaçlara oyulan yuvalarda bulunan yumurta ve yavruların gözetimi, yuvaların temizlenmesi, eğer varsa ölmüş yavruların yuvadan çıkartılması son derece zordur.

Bu durumsa, üretim açısından önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Yukarıda anılanlar ve benzeri sakıncalar, üreticileri, kuşlar tarafından didiklenip bozulmaları zor, sert ve dayanıklı tahtadan yapılmış, çok daha kullanışlı, yumurtaların ve yavruların bakımına, gözetimine olanak tanıyan, temizlenmesi kolay, üreme kutulan adı verilen özel bir tip yuvalıklar kullanmaya yöneltti.

Ancak büyük salmalarda, ve geniş kuşhanelerde, herhangi bir dişi muhabbetkuşunun, kutu biçimindeki bu yapay yuvayı kullanmak istememesi ve kendine doğal bir yuva araması zaman zaman karşılaşılan olaylardandır.

Kullanımı çok daha öncelere gitmekle birlikte 1920’lerde tahtadan yapılmış kutu biçimindeki yuvaların kullanımı yaygınlaşmaya başladı.

Bunların birbirinden değişik biçimde pek çok tipte olanları, yapıldı.

Her üretici kendi dilediğini ve uygun bulduğunu kullanıyordu.

Şurası kesin ki muhabbetkuşları kendi içgüdüsel eğilimlerine uygun, doğal görünümlü, tahtadan yapılmış yuvalıkları tercih ederler.

Yumurtalarını bırakmak, kuluçkaya yatmak ve yavrulanın büyütmek için gereken ölçülere ve biçime sahip olmasından başka yuvada herhangi bir özellik aramazlar.

Yani bu yuvalann dekoratif olup olmaması onlar için önem taşımaz.

Yalnızca, yuvayı doğallıktan uzaklaştıracak ek ve değişikliklerle. onlara zarar verebilecek zehirli boyaların kullanımından kaçınılmalıdır.

Muhabbet Kuşu Yuva Yapımı

Muhabbet Kuşu Yuva Yapımı

Muhabbet Kuşu Yuva Yapımı

Muhabbet Kuşu Yuva Yapımı

Bir yanıt yazın