Muhabbet Kuşunun Üretimi

Muhabbet Kuşunun Üretimi,Bu devreler, kuşların içinde bulundukları ortama ve bulundukları bölgenin coğrafi konumuna bağlı olmakla birlikte, genel olarak bir zaman vermek gerekirse, Mart ve Nisan aylarıdır denilebilir.

Muhabbet kuşu üretimi nasıl yapılır

Muhabbet Kuşunun Üretimi
Bir başka deyişle beş yumurtalık bir kuluçkada, ilk yavru ile son yavru arasında dokuz günlük bir yaş farkı olacaktır.

Kısa ve bulutlu kış günlerinin ardından gelen, güneşli ve uzun bahar havası içinde kuşlar, çiftleşme, yavrularını besleme açısından daha uzun bir zamana sahip olurlar.

iklim daha elverişlidir, taze besinler, yeşillikler bu süre içinde daha boldur.

Muhabbet kuşları çok genç yaşta, henüz dört beş aylıkken kızışır ve çiftleşmeye girmek isteyebilirler.

Ancak, gerek kuşun sağlığı ve gerekse üretimin verimi açısından, tam gelişmiyen böyle genç kuşlan üretimde kullanmak sakıncalıdır.

Üretimde kullanılacak kuşlar tercihen bir yaşını doldurmuş veya hiç değilse dokuz on aylık olmuş bulunmalıdır.

Muhabbet kuşlarından tek bir yıl içinde beş olmalıdır.

Muhabbet kuşlarından tek bir yıl içinde beş böyle sürekli yumurtlama, kuluçka ve bakım onları çok zayıf ve halsiz düşürebileceği gibi, yavrular da cılız ve güçsüz olabilir.

Yetiştiricinin üretime sokacağı kuşlar, güzel, sağlıklı, genç, belirli bir renkte döl almaya elverişli bir nitelik taşımalıdır, üretim kuşlarında bu temel nitelikler göz önüne alınmazsa, cılız yavrular kısır yumurtalar, özelliksiz döllerle karşılaşmanız olasıdır.

Muhabbet kuşu nasıl çoğaltılır

Üretim kuşlarının bir yarışma kuşu veya bir süs kuşu kadar gösterişli, düzgün tüylü olmasına pek gerek yoktur.

Bununla birlikte, sağlıklı oluşları fazlasıyla önem taşır.

Bu nedenle, üretimde kullanılacak kuşlar çok sıkı bir sağlık denetiminden geçirilmelidir. Sağlıksız kuşlar, kesinlikle üretimde kullanılmamalıdır.

Üretimde elde edilmek istenen renk türleri ve bu türleri elde etmede izlenecek yol önceden belirlenmeli. çiftler bu belirlenen amaca uygun olarak seçilmelidir.

Üretim kuşları, üretime geçirilmelerinden uzun bir zaman önce yeni yerlerine yerleştirilmeli, yeni ortamlarına besin düzenlerine, yetiştiricilerine alışmaları için gerekli zaman sağlanmalıdır.

Bu özellikle dişi kuşlar açısından önem taşıyan bir konudur.

Dişi kuşların yeni yerlerine alışmaları için erkek kuşlardan daha fazla bir zaman gerekir.

Üretim kuşlarının besinlerine ayrı bir özen gösterilmeli, onları güçlendirici, yorucu ve yıpratıcı bir kuluçka ve bakım devresini daha kolay geçirtici yiyecekler verilmelidir.

Yem ve yeşilliklerin yanı sıra mineraller unutulmamalı, mürekkepbalığı kemiği, yumurta maması gibi özel besinler sağlanmalıdır.

Muhabbet kuşlarının, sürüler halinde yaşayıp sürüler halinde, birbirlerine yakın yuvalarda çiftleşen kuşlar olduğunu unutmamalı, üretimde birden fazla çifti, birbirlerini görebilecekleri bir ortam içinde çiftleştirmelisiniz.

Aksi halde çiftleşmeye girmeyebilirler.

Muhabbet kuşlannın kuluçkaya yatacağı ve yavrularının beslenip büyüyeceği yuva, gerek muhabbet kuşlarının eğilim ve kullanımlarına ve gerekse yetiştiricinin bakımına elverişli olmalıdır.

Böyle yuvaları Muhabbet kuşu satıcılarında bu nitelikteki yuvaları kolaylıkla bulabileceksiniz.

Yuvalıkların asılmasından hemen sonra çift yuvayı ziyaret eder.

Bundan sonra da sürekli olarak yuvaya girip çıkarlar.

Sağlıklı bir muhabbet kuşu çifti eşleştirildiklerinde, ortalama on sekiz gün içinde yumurtaların yuvaya bırakılması tamamlanır.

Ancak dişi kuş, ilk yumurtanın yuvaya bırakılmasından itibaren kuluçkaya oturur.

Yumurtaların birer gün ara ile bırakıldığı göz önüne alınacak olursa, yavruların yumurtadan yine birer gün ara ile çıkacakları anlaşılır.

Bir başka deyişle beş yumurtalık bir kuluçkada, ilk yavru ile son yavru arasında dokuz günlük bir yaş farkı olacaktır.

Kuluçkada elde edilen yumurta sayısı iki ile sekiz arasında değişirse de, çoğunlukla beştir.

Kuluçka süresi on yedi veya on sekiz gün sürer.

Bugünden sonra yumurtalar birer gün ara ile çatlıyarak yavrular görünür.

Muhabbetkuşları titiz ve temiz kuşlardır.

Yuvalarını temiz tutarlar.

Bununla birlikte yetiştiricinin dikkatli olması ve kuşları ürkütmeden yuvanın temizliğini denetlemesi, eğer kirliyse temizlemesi gerekir.

Çünkü yem artıklar, ve kakalara taze iken yapışan yavruların nazik bedenleri, onları buradan ayırmak isterken zedelenir, kırılır ve hatta kopabilir.

Kirli yuvada bulunan yavrular dikkatlice alınmalı, yuva temizlendikten veya değiştirildikten sonra yeniden yerleştirilmelidir.

Yavru Muhabbet Kuşuna Bilezik Takma

Üretici, yavruların bileklerine doğdukları yılı belirten bir bilezik takmalıdır.

Bu işte kullanılabilecek yöntemlerden biri, üretilen yavru kuşların bileklerine her yıl için değişik renkte bilezikler takmaktır.

Bu yöntem, çok kalabalık salmalar içinde bulunan kuşların doğmuş oldukları yılı söyleyebilmek için, yakalanıp bileziğin yakından görülmesini gerektirmediğinden uygulamada son derece kullanışlıdır.

Eğer üretici, herhangi bir kuş yetiştiricileri kuruluşuna veya bu tür bir demeğe üyeyse, bileziğe bir kod numarası eklenilerek, elden çıkartıldıktan sonra dahi, kuşun hangi üreticiye ait olduğunun kolaylıkla belirlenmesi sağlanabilir.

Başlangıçta, yavru kuşların bileklerine bu bileziği takmak üreticiye biraz zor gelebilir.

Ancak giderek bu onun için uygulanması çok kolay bir yöntem haline gelecektir.

Çünkü bileziğin takılması için katlanılacak zahmet, sağladığı yarar yanında çok küçük olacaktır.

Gerçekte bu işlem, alışkanlık kazandıktan sonra uygulanması hiç de sanıldığı kadar zor olmayan bir iştir.

Bileziğin nasıl takıldığını gösteren resim, uygulamanın anlaşılmasında anlatıma yardımcı olacaktır.

Yavru kuşun bir bacağı, başparmak ve işaret-parmağı arasında kalacak biçimde elle sıkıca tutulmalı.

Çünkü kuş ayağını çekmek istiyecektir.

Bilezik kuşun üç uzun parmağından geçirilerek yukarıya doğru itilmelidir.

Sonra, ayağın arkasındaki parmaktan biraz yukarıya doğru itilen bilezik burada bırakılır.

Bu işlemi bitirdikten sonra, daha önceden hazırlanmış, ucu sivritilmiş bir kibrit çöpünün yardımıyla, arka parmak bileziğin üzerine çıkartılarak bileziğin yerinde sabit kalması sağlanır.

Uygulama süresi içinde kuş cam açıyormuş gibi ötebilir, ancak bu çok büyük bir olasılıkla can acısından değil kızgınlıktandır.

Bilezik bileğine geçirildikten sonra kafese bırakıldığında, arkadaşları arasında neşesi yerine gelecektir.

Her bileziklenen yavru kuşun kaydı, kendini doğuran çiftin defterinizde yazılı bulunduğu sayfanın karşısına yazılırsa, kuşlarınızın soykütüğünü daha sağlıklı ve kolay bir biçimde oluşturduğunuz gibi, damızlıklarınızın da bir listesini çıkartmış olursunuz.

Bu bileziğin bir başka yararı da, bilezikli yavrularınızın birbirine karışma olasılığını ortadan kaldırmasıdır.

Aynı rengi taşıyan birçok kuşun bir arada bulunduğu salmalarda, çiftleri birbirlerinden ayırd edebilmek amacıyla, kuşların bileziksiz bulunan diğer bacaklarına da sellüloid bir bilezik takılabilir.

Böylelikle her çiftin diğerlerinden değişik renkte bileziği olacağından, her muhabbet kuşunun eşi kolaylıkla bulunabilecektir.

Muhabbet Kuşunun Üretimi

Bir cevap yazın