Muhadram Nedir,Kime Denir | Dinler Tarihi |

Muhadram Nedir,(hadram’dan muhadram),Muhadram Kime Denir, Cahiliye devrinde doğan ve İslâmlık zamanında da yaşayan kimselere verilen ad. (Deyimin hadis ve edebiyattaki anlamlan değişiktir.) Arap edebiyatında şairlerin ayrıldığı dört sınıftan biri.

Muhadram Kişiler

Hem İslâmlıktan önce, hem de Hz. Muhammed’in peygamberliği sırasında yaşayan, fakat onu göremeyen ve ancak sahabelerle görüşen müslümanlara verilen ad. (Bunlar hadis usulü ilminin sınıflandırılmasında tabiî sınıfına girerler.

Muhadramların sayısını Müslim, yirmi iki olarak gösterir.

Bu sayıyı çıkaran yazarlar da vardır.)

Bu sınıfa, Cahiliye devrinde şiir yazan, islâm dininin doğuşundan sonra da, Hz. Muhammed’i gören, dinleyen ve bir de Müslümanlığı kabul eden şairler girer.

Cahiliye devri şiir geleneğine bağlı olan bu şairlerin İslâmlıktan sonraki şiirlerinde din değişikliğinin izleri görülmez.

Yalnız Kâb bin Züheyr’in şiirlerinde Kur’an’dan alınmış ayetler, Hz. Muhammed’e karşı duyulan derin sevgi, islâm dinine içten bağlılık görülür.

Bir cevap yazın