Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Muhammed İkbal Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Muhammed İkbal Kimdir Pakistanlı şair (Batı Pakistan, Sialkot, 1873 veya 1876 veya 1877-Lahor 1938).

Muhammed İkbal Hayatı

İlk ve orta öğrenimini Sialkot’ta yaptı.

Lahor’a gitti (1895).

Lahor’da yüksek öğrenimini yaparken ordu diliyle şiirler yazmaya başladı; bu yıllarda İngiliz şarkiyatçısı sir Thomas Arnold’un aracılığıyla batı düşüncesi ve edebiyat ile ilgilendi.

Muhammed İkbalYüksek öğrenimini bitirdikten sonra bir süre felsefe hocalığı yaptı.

İngiltere’ye gitti (1905). Cambridge’te hukuk ve felsefe öğrenimi gördü.

Oradan Almanya’ya geçti (1907); Münih üniversitesinde doktora yaptı (İran’da Metafiziğin Gelişmesi).

Londra üniversitesinde arap edebiyatı okuttu. Lahor’a döndü (1908).

İngiliz edebiyatı ve felsefe profesörlüğü yaptı.

Görevinden ayrıldıktan sonra avukatlık yaptı. 1927’de Pencap Yasama meclisine seçildi.

Müslüman birliğinin toplantısında başkanlık etti.

Kâbil üniversitesinin modernleştirilmesi için Afganistan’a gitti (1933).

Bağımsız «Pakistan» devletinin kurulması fikrini ortaya attı; fakat bu düşüncesinin gerçekleştiğini görmeden öldü (1938).

«İslâm şairi» unvanını kazanan ikbal’in orduca (urduca) ve farsça şiirlerinde ele aldığı konular, İslâm dünyasının tarihe mal olmuş zaferleri, bugün içinde bulunduğu çöküntü, birlik ve reform çağrılarıdır, ikbal, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin, J.M.E.Mc. Taggart’ın, Nietzsche ve Bergson’un etkisinde kaldı.

Şarktan Haber adlı eserinin önsözünde «ideoloji için» şiir yazdığını belirtmektedir.

Muhammed İkbal Eserleri

Şiir kitapları

Esrar-ı Hodi (Benliğin Sırları) [1915]

Bang-i Dora (1924, Orduca)

Şarktan Haber (Peyam-ı Maşrık) [1923

Afganistan emîri Emanullah Hana ithaf etti]

Zebur-ı Acem (Gülşen-i Raz-ı Cedid [Yeni Gülşen-i Raz] ve Bendegîname [Kulluk Kitabı] mesnevileri ile birlikte, 1927); Cavidname (Sonsuzluk) [1932, farsça mesnevî); Misafir (1934; farsça mesnevî); Pes çi Bayed Kerd Ey Akvam-ı Şark? (Ey Şark Milletleri Ne Yapmalı?) [1936, farsça mesnevî]; Bal-i Cibril (Cebrail’in Kanadı) [1935, Orduca]; Darb-ı Kelim (Atasözü) [1936, Orduca]; Hicaz Armağanı (Armağan-ı Hicaz [ölümünden sonra yayınlandı; farsça ve orduca kıtalarını içine alır].

Diğer eserleri

ilm-ül-iktisad (iktisat Bilimi) [1901]; tslâmda Dinî Tefekkürün Yeniden Teşekkülü (The Construction of Religious Thought in İslâm) [1934].

Bir yanıt yazın