Muhammed Tapar Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Muhammed Tapar Kimdir,Muhammed Tapar (Gıyaseddin Ebu Şuca), selçuklu sultanı (1082-1118), Sultan Melikşah’ın oğlu.

Muhammed Tapar Hayatı

Babasının ölümünden sonra, önce Terken Hatunun yanında kaldı, daha sonra da kardeşi Berkyaruk’a sığındı, Berkyaruk kendisine Gence şehrini verdi.

Muhammed, Gence’ye varınca Arrân’ı da hakimiyeti altına aldı ve hutbeyi kendi adına okuttu.

Muhammed’in bu hareketi, kardeşi Melik Sencer, Artukoğlu il Gazi, Kür Buga gibi beyler tarafından desteklendi.

1101’de iki kardeş, imparatorluğu paylaşmak için anlaştı.

Büyük Selçuklu Devleti Muhammed Tapar Dönemi

Muhammed Tapar, melik unvanıyla Azerbaycan, El-Cezire ve Diyarbekir’i aldı.

Bu anlaşmaya rağmen Muhammed, kardeşini ortadan kaldırmak için mücadeleye girişti.

Fakat Berkyaruk’a yenildi.

Muhammed, Erzurum’da İmadeddin Ali, Ahlat’ta Sökmen gibi Doğu Anadolu türkmen beyleriyle işbirliği yaptığından Berkyaruk devletin bölüşülmesine resmen razı olmak zorunda kaldı.

Kafkaslar ve Suriye’ye kadar bütün ülke Muhammed’e verildi.

Ancak Berkyaruk 1104’te öldü ve yerine geçen oğlu Melikşah II’yi Muhammed tahttan indirerek selçuklu tahtına geçti (1105).

Muhammed amcasının oğlu Mengü Bars’ın isyanını bastırdıktan sonra Bâtmîlerin merkezi olan Alamut kalesini kuşattı; çok sayıda bâtınî öldürüldü (1107).

Bundan sonra kızkardeşini halifeyle evlendirdi ve Suriye’de kurulan haçlı devletlerine karşı ordular gönderildi.

Ancak bu ordular, kumandanlar arasında tam bir işbirliği olmadığından, başarılı olamadı.

Alamut üstüne ikinci bir ordu gönderdi ve Alamut kuşatıldığı sırada öldü.

Bir cevap yazın