Mührü Hümayun Nedir,Ne Demek

Mührü Hümayun Nedir,Mührü hümayun veya mühri şerif, Osmanlı devletinde padişahların tuğrasını taşıyan mühür. Mührü hümayun. Osmanlı devlet idaresinde geçerli dört ayrı mühür vardı.

Mührü Hümayun1. padişahın özel mührü. Zümrütten yapılmış yüzük şeklindeydi. Kare şeklindeki taşma padişahın babasının ve kendisinin adını taşıyan tuğra hakkedilirdi. Mâliyeden padişaha verilen paralarla haraç ve armağanların tesliminde kullanılırdı.

2. sadrazama verilen mühür. Altından yapılır, zincirle boyuna asılırdı. Hazine odasının açılıp kapanmasında, padişaha sunulacak yazılı isteklerde kullanılırdı. Maliye hâzinesi ve Defterhanenin mühürlenmesi sırasında çavuşbaşı, sadrazamdan aldığı mührü kullanırdı. Sadrazam görevden uzaklaştırılınca mührü hümayun geri alınırdı. Mührü hümayunu verme ve alma işlemi kapıcılar kethüdası tarafından yapılırdı; ilk defa Keçecizade Fuad Paşa, sadrazamlığa getirilince (1861) kendi adına mühür hakkettirdi.

3. has odabaşısına veriler mühür. Altından yapılır, beyzî yüzeyinde tuğra bulunurdu. Sadrazamdaki mühür kaybolur veya sadrazam İstanbul’da bulunmadığı sırada azledilirse geçici bir süre kullanılırdı.

4. Haremi hümayun hazinedarlığını yapan kadın görevliye verilen mühür. Altından, beyzî yüzeyli ve tuğralıydı.

Bir cevap yazın