Muhsinzade Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Muhsinzade Mehmed Paşa (İstanbul 1706 – 1774) Türk devlet adamı.

Sadrazam Abdullah Paşanın oğlu, özel bir öğrenim gördü. Silâhşor olarak saraya alındı.

Kapıcıbaşı, kapıcılar kethüdası oldu. 1746’da Maraş valiliğine tayin edildi.

Atina, Bosna (1748). Özi (1751), Bender, Köstendi!, Halep valiliklerinde bulundu.

Esma Sultan ile evlendikten sonra sadrazam oldu. Bu sırada, rus çariçesi Katherina II Lehistan’ı Rusya’ya bağlamak isteyince, Lehistan Osmanlı devletinden yardım istedi.

Mehmed Paşa, Rusya ile savaşa girmenin iyi sonuç vermeyeceğini ileri sürünce görevinden alındı ve Rodos’a sürüldü.

Bir süre sorra Mora seraskerliğine getirildi. Sadrazam Silâhtar Mehmed Paşa Bata dağında Ruslara yenilince, Muhsinzade ikinci defa sadrazam oldu (1771). Şumnu’yu ordu merkezi yaptı.

Yeniden başlayan savaşa katıldı; bu savaşı kaybeden Osmanlı devleti Küçük Kaynarca antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı (1774).

Mehmed Paşa İstanbul’a dönerken yolda öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir