Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Muhyiddin Mehmed Efendi İzmiti Kimdir,Hayatı

Muhyiddin Mehmed Efendi İzmiti Şeyhzade, Türk bilgini (öl. İstanbul 1544).

İstanbul’da öğrenim gördü.

Çeşitli medreselerde müderrislik görevinde bulundu.

Daha çok din konularını işleyen ve başkalarının eserlerine birer yorum niteliği taşıyan kitaplar yazdı.

Muhyiddin Mehmed Efendi İzmiti Eserleri

Şerh-i Kaside-i- Bürde (Bürde [Hz. Muhammed’in hırkası] Kasidesi Yorumu); Şerh-i Miftah ül-Ulum üs-Sekkakî (Sekkakî’nin Miftah–ül-Ulum Şerhi); Şerh-i Meşarîk (Meşarîk Şerhi); Şerh-i Kavaid-i l’rab (Kavaid-i 1’-rab Şerhi); Şerh-i Feraiz-i Seraciye (Se-raciye Feraizi Şerhi); Tefsir-i Sure-i ihlas (Ihlas Suresi Tefsiri); Şerh-i Vikaye (Vikaye Şerhi).

Bir yanıt yazın