Muineddin Süleyman Pervane

Muineddin Süleyman Pervane,Anadolu Selçuklu devletinin naibi ve veziri (öl. 1277).

Pervane Muineddin Süleyman

Babası Deylemli Mühezzibüddin Ali, Gıyaseddin Keybüsrev II zamanında vezirdi; Kösedağ savaşında, Selçuklular Moğo llara yenilince, iki devlet arasında yaptırdığı antlaşma gereğince selçuklu sülâlesinin saltanatta kalmasını sağladı. Muinüddin, babasının yardımıyla, Tokat ve Erzincan muhafızı oldu; 1256’da pervane’liğe yükseldi.

1260’ta Selçuklu devleti Hulâgu’nun isteğiyle ikiye bölününce Muinüddin, doğu bölümüne sahip olan Rükneddin Kılıç Arslan IV’ün veziri oldu; onun emriyle Trabzon imparatorundan Sînop’u geri aldı; şehir kendisine verildi. Sonradan çocukları burada hüküm sürdüler.

Muinüddin, aile bağlarıyla yakınlık kurduğu Rükneddin’in kendisini yok etmek istediğini sezerek onu Aksaray’da Hatıroğullarına öldürttü; ölen sultanın oğlu Gıyaseddin Keybüsrev III ü tahta çıkardı (1265). Memlûklu sultanı Baybars’a gizlice mektup yazarak, onun Anadolu’ya yürümesini sağladı. Baybars, Elbistan ovasında bir moğol ordusunu yenerek Kayseri’ye yürüdü; burada Muinüddin’i bekledi.

Tokat kalesine çekilen Muinüddin, Moğollardan çekindiği için gelmedi. Durumdan Moğollara bilgi vermemekle suçlandı, önceleri ona dokunmayan ilhanlı hükümdarı Abaka, Elbistan savaşında ölenlerin akrabalarının kışkırtmalarıyla Muinüddin Pervane’yi Aladağ’da idam ettirdi.

Moğol töresine uyan moğol şehzadeleri onun etinden yediler. Muinüddin, Mevlânâ’nın dostuydu; onun sema meclislerine katılırdı. Mevlânâ da Fihi Ma Fih adlı eserini ona ithaf etti.

Bir cevap yazın